onsdag 30 november 2016

Hur man förbättrar julkort (nordiskt flätmönster). / How to improve Christmas cards (Nordic braid-pattern).

Julen räknas ner på allvar från och med imorgon. Det går så fort någon gång i november. Många skriver också julkort (på riktigt, inte sådana elektroniska varianter). Därför tänkte jag ge ett tips på hur man skulle kunna göra dem lite extra snygga så att de står ut från mängden.

Det du behöver för detta är en blyertspenna, linjal och två tuschpennor av något slag. Gärna en med tjock och en med smalare spets. Och naturligtvis ett papper! Jag kommer att försöka gå igenom stegvis hur du ska göra (samt lägga upp en film nedan). Det ser väldigt svårt ut men det är det inte egentligen. Allt handlar om att lägga linjer över och under varandra. När man har "löst koden" förstår man hur allt hänger ihop. Kan jag så kan du. Lycka till!

English:

The Christmas countdown starts for real as of tomorrow. It all goes so fast sometime in November. Many do also write Christmas cards (for real, not those electronic ones). Because of that I thought I would share how to pimp them up nicely for them to stand out from the crowd.

What you need is a pen, ruler and two pencils of some kind. Preferably one with a thicker and one with a smaller point. And of course a paper! I will try to go through it all step by step (as well as putting up a video below). It looks kind of hard at first glance but it is really not. It all comes down to put lines over and under each other. Once you have "cracked" the code you understand how it all plays out. If I can do it, so can you. Good luck!

fredag 25 november 2016

Första världskriget och en tunna. / World War One and a barrell.

Nu börjar jag se slutet på tunneln (för den här gången.). Sedan augusti har jag haft en sorts fulltidstjänst på en skola här i staden. Jag skriver sorts eftersom jag egentligen jobbade i väntan på att någon annan skulle ta över tjänsten. Men det var fulltid, vilket var bra. Men från och med i förrgår är det exakt en månad kvar på kontraktet. Lite osäkert med andra ord, och jag har börjat söka efter ett par möjliga "nödutgångar". Kanske någon skola behöver mig? Vi får se hur allt utvecklas.
Kanske man kunde ha hyst en mild form av missunnsamhet eller avundsjuka gentemot "den som tar över". Men det är för det första inte god kutym och för det andra är den nye killen fantastiskt bra. Han har längre erfarenhet också, jag lär mig mycket och han delar gärna med sig (det hade behövts på min praktik när det begav sig!). 

Första världskriget är det nuvarande arbetet med en av klasserna. Den nye läraren hade en sådan bra bild över vilka ingredienser som gjorde det möjligt för världskriget att bryta ut, att jag kände att jag ville göra en skiss på det. Den blev helt ok, helt användbar för framtida bruk i undervisningssyfte. Nu kör vi så att det ryker fram till den 22 december. Sedan är nog min tid förbi på den skolan.............   ?

English:

Now I start to see the end of the tunnel...


onsdag 23 november 2016

Filmisk vinst. / Cinema win....om man inte är med så kan man bli utan. Facebook får många klagomål kan jag tycka, när man hör hur andra talar om det. Mycket är såklart sant, alldeles säkert. Men det kanske också beror på vad man använder FB till. Jag gillar film. Väldigt mycket! Biografbesök har det varit lite dåligt med på sistone. Men jag ser annars film hemma eller med någon annan, på en annan plats. Bio känns lite lyxigt på ett sätt och det ska till något särskilt som intresserar för att jag ska hosta upp pengar till biljetten.

Nu föll det sig så att Biograf Maxim höll en tävling på sin Facebook-sida. Pris var ett par biobiljetter. Jag tänkte väl att man kan försöka. Och det gjorde jag... och vann. Helt galet. Så nu blir det väl ett besök snart igen vad det lider. Inte mig emot. Saken är den att biografen i Landskrona är fantastisk. Visst, Malmö har sina stora salonger och överdådiga SF-palats och Lund har de gamla historiska biograferna. Men Landskronas är balanserad med det nymodiga men en charm från historien. Den är mäkta modern med. Så det kommer att bli kul!


English:

Coming soon...

måndag 21 november 2016

Bidrag till julmarknad. / Contribution to Christmas Market.

Ikväll har vi varit nyttiga. En del av föräldraskapet handlar om att ställa upp och bidraga med saker. Det märks tydligare nu när äldsta barnet går i första klass. Skolan hon går på ska ha julmarknad nu på tisdag (22/11 2016) och det önskas att föräldrar kan bidra med något. Vare sig det är att baka bullar eller liknande. Jag är ingen bra bagare själv. Vi kom fram till att det kanske vore kul att måla något som klassen kunde sälja (och exponering för mig, ack så själviskt).

Jag målade några enkla bilder på fri hand som barnen fick färglägga. Det var en riktigt bra lösning. De kom igång något ofantligt och älskade det, verkade det som. För mig bekräftar det två saker; barn älskar att skapa, samt att jag faktiskt ska börja fundera på att göra allvar av planerna på att hålla en målarkurs för barn i vår kyrka.


Jag hade tänkt att bidra med en egen liten bild med, en vinterbild. Men jag tror att den ska behållas tills vidare eller säljas/skänkas vidare till något annat. De bilderna som jag har bidragit med hittills är 4 till antalet. En bra siffra tycker jag. Samt att skolan själv kommer att sätta pris på dem till försäljning och få alla intäkter till att lägga i klasskassan. Det är bra att det går tillbaka till barnen ändå. Då får jag hoppas att det går bra till på marknaden!English:


Tonight we have been very useful. Part of being a parent is about contributing. It it is clearer now when the oldest is in grade one. The school is to host a Christmas market now this Tuesday (22nd of November 2016) and a wish from the school is that parents contribute with something. Would it be to bake cinnamon buns or the likes. I am not a good baker. We concluded it would be grand to paint something that the class could sell (and also exposure for me, alas how selfish).

I painted a couple of simple pieces using free hand which the kids could colour. It proved to be an excellent solution. They got really into it and loved it, it seemed. To me it confirmed two things; children love to create, and I might have to turn my plans into reality of having a painting class for children at our church.


I had thought to contribute a piece of my own, a Winter themed setting. But I believe I will keep it for now or sell/donate it to something else. The images I have contributed with so far are 4. A good number. The school will price the paintings too and get all the revenue to put in the class-cash. It's good that it will go back to the children. Hopefully the market will be a success!

fredag 11 november 2016

Kraften att bryta sig fri. / The power to break free.

Höjdpunkten på min tid som gräsänkling var att jag kunde färdigställa en målning (50x50 cm) som jag har haft igång ett par veckor. Jag målade lite här och där medan jag planerad lektioner. Ännu en gång använde jag en svart duk, jag inbillar mig att färgerna interagerar annorlunda då än på en vit duk. En härlig utmaning är också att kunna använda mig av det svarta, fylla i mellanrumsformerna och så vidare. 

Skissen har varit klar rätt länge. Under lovveckan (vecka 44) sparkade jag som sagt igång tavlan. Basen hölls i mitten av ett vitt fält som jag manipulerad lite lätt med blåa och brandgula fält. Det skapade en dramatisk effekt som jag tyckte passade stämningen i bilden.Jag vet inte. Men det är alltid en viss "respekt" (som är svår att förklara), inför en tom duk.
/ I don't know. It's always a certain "respect" (hard to explain), in front of an empty canvas.

Först vitt. / First white.

Lite blå, lite röd. / Some blue, some red.


Stora dukar är en utmaning jag börjar blir mer och mer bekväm med. Kanske jag skulle prova något så galet som fasadmålning i framtiden? Det tog ett tag att få rätt på anatomin för den här bilden. Jag fick använda mig av lite referensmaterial på internet. Men jag gillar poseringen. Figuren riktar sig mot ljuset, samtidigt befinner sig i ljuset på ett sätt. Med en kraftfull öppen rörelse. Tanken och ledorden här har hela tiden varit frihet, befrielse, omstart och någon form av nydanande. Att omskapa sig själv.

Livet kan kännas vasst. Hårt, taggigt och rent utav orättvist. Ibland kan det kännas som att en del saker "händer" utanför vår kontroll. Det är då livet är extra sårbart och vårt inre blottat. Det som drabbar utifrån kan i värsta fall internaliseras och sätta igång tankespiraler som påverkar livet negativt. Händer som sträcker sig mot halmstrån som ska förhindra att vi faller i marken. Åtminstone dämpar mot ett brutalt fall.


Impressionism!

Nu lyckas jag få till den mjukhet som jag älskar med oljefärg. 
/ Now I manage to create the softness I love with oil-colours.


Dramatiskt? Ja, det kan man väl säga. Livet är dramatiskt, med alla sina toppar och dalar. Det är ibland som vi inte märker av den ena delen, när vi befinner oss i den andra. Min förhoppning är att människor ska finna kraften att bryta sig fri från destruktiva tankemönster. Isen som håller figuren fången har berövat den all rörelse. Med hjälp av en övertygelse, vänkrets, en tro eller annat som ger styrka - finns det en väg ut ur isen som bedövar, isen som hindrar rörelse och liv. Idag säger vi nej till sjukdom, utstötning, ensamhet, oro, livets bekymmer, oenighet och andra saker som är nedbrytande. Finn styrkan att bryta isen.


English:The highlight of my time being home alone has been me being able to finish a painting (50x50 cm) that I have been working on. I did some painting here and there inbetween planning lessons. Yet again I made use of a black canvas, I imagine the colours interact differently than on a white canvas. A glorious challenge is also to make use of the black, to fill out the shapes between shapes.

The sketch has been finished for a long ime. During the Autumn holidays (week 44) I kickstarted the painting. In the middle I created a base of white which I manipulated a bit with bits of blue and orange areas. It created a dramatic effect which I found suiting for the image.

Rätt ok grund. Nu ska den bara bli lite mer spännande.
/ Fairly ok basic. Now let's make it a bit more exciting.

Iseffekt = vit, grön och blå. / Ice effect = white, green and blue.

Nu börjar vi komma någonstans. / Now we are getting there.


I am growing more and more accustomed to big canvases as a challenge. Perhaps I should try something crazy as mural painting in the future? It took me a while to get the anatomy right for this picture. I had to use some reference material online. But I like the pose. The figure is directing itself towards the light, at the same time as being in the light in a way. With a powerful movement. The thoughts and lodestars have always been freedom, deliverance, reboot and some kind of reconstruction. To redefine yourself.

Life can feel a bit edgy. Harsh, spikey and plain unfair. Sometimes it can feel like things are "happening" outside of our control. At moments like those life is extra vunurable and our inner core exposed. What befalls us from the outside can in worst case  scenario internalize and spark spirals of thoughts that effect life negatively. Hands reaching for straws to prevent us from falling to the ground. At least dampen a brutal fall.


No title

Dramatic? Yes, say that again. Life is dramatic, with all its peaks and valleys. Sometimes we fail to notice the other one while being on the other end of the extreme. My hope is that people find the power to break free from destructive thought-patterns. The ice keeping the figure captive has relieved it from any form of movement. With the help of conviction, a circle of friends, a faith or something else that provides strength - there is a way to escape the ice that numbs, the ice that restrains from movement and life. Today we say no to disease, oucast, loneliness, anxeity, the worries of life, disagreement and other things that act subverting. Find the strength to break the ice.