fredag 13 januari 2017

Vila, växa, vissna och vila. / Rest, rejuvinate, recede and rest.

Nu ska vi se... / Let's see...

Min fru visade en bild i veckan som jag fick lite inspiration av. Ett träd som på en bild visar alla årstiderna samtidigt. Det skulle te sig bra som som målad bild. En tanke hade varit använda fyra målardukar för att skapa bilden, och sedan hänga dem med ca fem cm mellanrum. Det hade varit effektfullt.

Symbolismen är enorm för en sådan bild och jag kommer nog att fundera länge innan jag skriver något längre. Det får bli i inlägget som handlar om själva bildens skapande. Men visst ligger säsonger nära till hands? Jag tänker mig olika säsonger livet, som alla har sin vår, sommar, höst och slutliga vinter. På ett sätt svävar det ett vemod över dessa funderingar, men de är mellanmänskliga och högst allmängiltiga. Vi hamnar alla i en position när något har sin vår, en annan tid eller företeelse befinner sig i sitt slutskede (vinter) och många går hand i hand med en härlig sommar (för något i livet). 

Hur som helst, bilden är intressant, den kommer absolut att bli av inom den närmaste framtiden och det finns risk för att det blir stora bilder. Djärvt, jag vet. Men det lutar åt det.

Fyra tavlor som är en. Gillar det! / Four paintings who are one. Like it!


English:

My wife showed me an image this week that inspired me. A tree in an image that show all seasons at once. It would be cool as a painted piece. A thought that crossed my mind was to use four canvases to create the image and then place them on a wall with about five cm's apart. It would have been effectful.

The symbolism for such an image is huge and I will think long and hard before I will write something longer. It will be in the entry that deals with the creating the painting. But surely seasons are close at hand? I imagine seasons in life, we all have our different kinds of Spring, Summer, Autumn and the final Winter. In that way there is a certain kind of melancholy about all these thoughts, but they are interpersonal and very much of universal application. We all end up in a position when something has its Spring, another time or phenomena is at its end (Winter) and many embrace the glorious Summer (for someone in life).

Anyway, the image is interesting, it will definately happen in the near future and there is a risk of them turning into large paintings. Bold, I know. But it may happen.


Årstidsträd. / Seasonal tree.

Bit för bit. / Piece by piece.På vägen upp mot Edsbyn i slutet av förra året så kom jag på att vi faktiskt skulle passera en butik som går under namnet Klossbutiken. Vi är lite av en LEGO familj (i det att det är skoj med de danska klossarna, inte att vi är gjorda av dom.), så vi följde vår GPS till ett område med en stor gård utanför Örebro. En massiv byggnad utgjorde det mesta av gården (kanske äldre lada?). Den var helt proppfull av lego och allt som kan ses som tillbehör eller teman inom lego. Kläder, matlådor och annat.
Stora öppna ytor, väggarna fulla av skramlande askar och olika "stationer". Det var vad som fanns. Antagligen det mesta som har släppts av lego. Mina barn hittade det "kreativa rummet" där de fick flippa ut och bygga så mycket de orkade. Bord och stolar fanns både för vuxna och barn.

Här är ju en förändring. Lego har jättelänge ansetts vara förbehållet barn men de som var barn under 1970-1980-talen kan ibland hamna i en renässans. De får nostalgi genom sina egna barn och vissa trillar dit och blir Vuxna Lego Fans VLF. Kända sådana är David Beckham, Stefan Holm och Britney Spears, för att nämna några. Förra året anordnade Klossbutiken en klossfestival i Örebro. Där kunde man se gigantiska verk av vuxna byggare (någon killar hade byggt en kopia av Örebro slott!).
Legofilmen som kom för några år sedan blev en oväntad succé och inför den kommande Batmanfilmen i vår 2017 har tydligen kändisar stått i kö för att få göra rösterna till karaktärerna. Så det har blivit ett kulturellt fenomen som skapat många ringar på vattnet. Mycket handlar väl om att tjäna pengar såklart, till filmer släpper nog lego också en rad askar som alla barn (och några vuxna) vill lägga vantarna på.

Hemma till vårt XBOX har vi ett par lego-titlar. Det är ofta rätt charmig humor och extra kul att kunna göra något skoj tillsammans med barnen, i spelväg (de ska nog inte testa HALO på några år.).
Det var lite svårt att locka ut barnen därifrån. Andra hade också samma problem men åt andra hållet. Under tiden vi var där hörde vi: "är du klar snart?", "nu får du bestämma dig"och "kom nuuuuuuu....". Personen som vädjade var en pojke mellan 9-13 år som väntade på sin pappa. Pappan satt på golvet med en lista på delar, en "plocka själv" burk (lösvikt, som godis) och en mängd burkar runt sig med speciella bitar i svart, blått och gult. Någon vuxen legofantast hade svårt att hitta rätt.  Oj oj...!English:

On our way up to Edsbyn at the end of last year I realised we were supposed to pass by a shop named Klossbutiken (brick store). We are a bit of a LEGO family (in that it is fun with bricks, not that we are made by it), so we followed our GPS to an area with a big farm outside Örebro. A massive structure made up the most of the farm (perhaps an older barn?). It was stocked with lego and all themes and accessories connected to lego. Clothing, lunch boxes and other things.
Big open spaces, walls filled to the max with boxes and also different "stations". That was the case. Probably most things ever released by lego. My children found the "creative room" where they could just go bonkers and build as much as they could muster. Chairs and tables were also present for both kids and adults.

Here is the change. Lego has mostly been associated with kids but those who then were kids during the 1970's and 1980's can sometimes find themselves in a reinassance. They get nostalgic through their lego-loving kids and some develop into Adult Fans Of Lego; AFOL's. Notable afol's are David Beckham, Stefan Holm (Swedish high jump champion) and Britney Spears, to name a few. Last year Klossbutiken hosted a brick festival in Örebro. There you could see gigantic builds made by adult fans (some guys had built a copy of Örebro castle!)
The Lego Movie which came out a few years ago became an unexpected hit and for the coming Batman Movie due date in Spring 2017, celebrities have apparently used elbows in order to become one of the voice actors. So it has turned into a cultural phenomena and caused quite a ripple effect. Much of it is clearly to make money, for movies such as these Lego will be releasing a few pricy boxes that many kids (and some adults) would like to get their hands on.

At home we have a few Lego titles for our XBOX. Often times they carry a certain kind of charming humor and it's extra fun to do something together with the kids, gaming wise (they probably shouldn't try HALO before a few years).

It was kind of hard to lure the kids out from that place. Others had similar problems but sort of the other way around. During our visit there we heard: "are you done yet?", "now, just make up your mind" and "come ooooooooon...". The person in question was a boy between 9-13 years appealing to his dad. The dad was sitting on the floor with a brick-list, a "pick a brick" can (just like choosing bulk confectionary), and lots of small crates around him as he was looking for special bricks in black, blue and yellow. Some Afol who had trouble finding the pieces.  Oops...!


torsdag 12 januari 2017

Tavlans återkomst. / Return of the painting.

Ljus i skog / Light in forest. (1998)


I sedvanlig ordning så åkte vi norrut över jul- nyårshelgen. Allt förändras. En av mina mostrar fick en tavla av mig i slutet av 1990-talet som har suttit på väggar i Uppsala, Ämnebo och senast i Viksjöfors. Hon återlämnade tavlan till mina föräldrar på grund av hälsoskäl så nu hänger den i Edsbyn.

Det här är lite av en "dyrgrip" eller samlarobjekt kan man väl säga. Det är nämligen en tavla, en av de allra första (bland de fem första) som jag har målat. Den gjordes under tiden på Viebäck. När man tittar i backspegeln så är det kul att se att jag faktiskt har utvecklats genom åren.

English:

In custumary fashion we headed north during the holidays. All things change. One of my aunts got a painting from me in the end of the 1990's which have been hanging on walls in Uppsala, Ämnebo and of latest in Viksjöfors. She returned the painting to my parents due to health reasons so now it hangs in Edsbyn.

It is a a bit of a "gem" or collectable of sorts one could say. Namely the painting is, among the firs (among the five first) which I have painted. It was done during my time in Viebäck. When looking back in the rear mirror it is fun to see that I have developed over the years.lördag 7 januari 2017

Lite skisser. / Some sketches.

Tidigare år har jag tagit med lite målarsaker när vi har åkt norrut över julhelgen - färg, några penslar och lite teckningskol. I år bad frun mig att bara packa skissblock och pennor. Hon påpekade att en våt målning är svår att packa, vilket är helt förståeligt. En duk tar plats och man vill ju inte få oljefärg på någons fina jacka eller riskera att duken skadas på något sätt.Så detta år var det skissblock och ett gäng färgpennor i lasten.  Saken är den att det inte alltid finns tid eller inspiration för att sitta ner och få ner nåt på papper. Men den här gången lyckades jag göra ett par grova skisser - jag tror på åtminstone två av dem som "färdigt" material. Med det menas att bilden skulle kunna föras över till målad form utan större justeringar.Nu lämnar vi snart Jursla för den här gången. Det kliar lite i fingrarna efter målartid. Det är lite synd att jag inte har större yta att hållas på när jag målar. Kanske hyra in sig i en ateljé?


English:

Previous years I have packed painting stuff with me while we have been on our northbound trips over the holidays - colours, some brushes and some charcoal. This year my wife asked me to just bring a sketch pad and some colouring pens. She pointed out that a wet painting is hard to pack, which is understandable. A canvas takes up some space and no one wants to get oil colour on a jacket or you don't want to risk damaging the canvas. Said and done, this year I only brought a pad and pens. The thing is, that there isn't always time or inspiration to sit down and pen something down on paper. But this time I managed to create a couple of rough sketches - I believe that at least two of them are "finished" material. With that I mean that the image would transfer good to canvas without any major adjustments.


Now we are soon leaving Jursla for this time. My fingers itch a bit for some painting time. It is a shame I don't have too much of big spaces to be creative on. Perhaps I need to rent space in a studio?


tisdag 3 januari 2017

Hugget i sten. / Carved in stone.

Mer saker hittas ur gömmorna. Nu får vi backa tiden till 1999. Ett delmoment eller delmål med konstkursen jag gick då i Småland var att ordna en praktik någonstans inom fältet "konst". Det är ju väldigt brett med andra ord. Jag minns att någon kursare ordnade praktik hos en konstnär, en annan hos en inredare, en tredje hos en etablerad fotograf. Ja, ni förstår säkert. På den tiden var jag delvis intresserad av stenkonst (det finns nog fortfarande kvar) och hade planer på att skapa en runsten (den iden är definitivt kvar).

Så ingredienserna; 1) en konstnärssjäl... 2) ...med intresse för historia/fantasy... 3)...som då tyckte att metal var det bästa som fanns i musikväg. Vad blir det av detta?

Det blev en veckas praktik på Bollnäs Stenhuggeri (jag ska försöka läsa in bilder från den tiden sedan, om jag hittar fotona). De skapade gravstenar där och en mängd andra saker också. Mest nyttoföremål och saker folk ville ha i sina trädgårdar. Men också en och annan specialbeställning. Jag minns att chefen berättade att en konstnär ville ha en stor obehandlad stenbumling med texten LEO PANTHERA inristat på ena sidan. Konst.De arbetade med särskilda datorprogram för att läsa in text och bild och hade en särskild tjock plastmassa som applicerades på stenen i fråga. Texten eller bilden skars sedan ut ur massan och exponerade den del av stenen som skulle "ristas" ut. Den stenen placerades sedan in i ett särskilt rum för blästring. Allt sköttes från ett kontrollrum på andra sidan skyddsglaset. Säkerheten först! Stenflisor, till och med väldigt små, kan orsaka stor skada på ögon.

Under min tid där fick jag testa på att göra ett par symboler i sten och även denna text. Det fanns ett metalband under 1990-talet som hette Believer som jag följde lite. Jag hade lite svårt för sångarens "stil" men de gjorde det fantastiska med att smälta samman musikens två största kraftfulla stilar: metal och klassisk musik. Inga andra stila är faktiskt mer dynamiska eller varierande. Speciellt en sång av bandet gav mig inspiration till denna textsten. "Dies Irae (vredens dag)", är hämtat från den katolska mässan tror jag. Den sista strofen; requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis (Ge dem evig vila Herre, låt det eviga ljuset lysa på dem), var särskilt vacker och poetisk. Så den gjorde sig bra i stenform.

Tanken var att jag skulle fylla i texten med någon färg eller bladguld, men det blev aldrig av. Så här i efterhand så kan man se att andra raden var lite sned med, så kanske det var lika bra? :-) Men fick jag chansen skulle jag nog göra om den igen, så att allt blev rakt. Jag har även lite annat som jag skulle kunna skriva i sten. Men det får nog bli av någon gång i framtiden.


English:

Coming soon...Här är texten till sången till videon längre ner. Mycket nöje! / Here are the lyrics to the song in the video below. Enjoy!

Libera me, Domine, de morte aeterna in die illa tremenda
Quendo coeli movendi sunt et terra
Dum veneris judicare saeculum per ignem

Tremens factus sum ego, et timeo
Dum discussio venerit at que ventura ira

Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae
Dies magna et amara valde
Dum veneris judicare saeculum per ignem

Requiem aeternam dona eis domine
Et lux perpetua luceat eis

(Befria mig, Herre, från den eviga döden
på den hemska dagen då himmel och jord
ska röra sig, när du dömer världen genom eld)

(Jag darrar och fruktar den förstörelse som ska
komma. Och också din kommande vrede
när himmel och jord ska röra sig)

(Den dagen, vredens dag, katastrof och elände
stor och överstigande bitter dag
när du dömer världen genom eld)

(Ge dem evig vila Herre, låt det eviga ljuset lysa på dem)

(Deliver me, Lord from the eternal death
On that dreadful day when heavens and earth
Shall move, when you come to judge the world through fire)

(I am made to tremble and to fear

At the destruction that shall come
And also at your coming wrath
When heavens and earth shall move)

(That day, day of wrath, calamity and misery

Great and exceedingly bitter day
When you come to judge the world through fire)

(Rest eternal, grant them, Lord

And may perpetual light shine on them)Kontrollpunkt. / Control point.

Teateransikte på! / Drama face on! 


Slut! Den 22 december tog det slut med jobb (...igen). Då fick jag lämna in den dator och den nyckel som jag hade haft sedan augusti. Lärarjobb är väldigt ostadigt känns det som. Ett par dagar där, en månad här.... med lite tur, en TERMIN där. Och så vidare och så vidare... I jämförelse med butiksvärlden där jag var tidigare, så var man anställd... så länge man inte gjorde en dundertabbe eller butiken upphörde. Det var lite tryggt på ett sätt.

Nu ska jag tillbaka och "gästspela" redan i januari på den skolan jag var på. Men att gästspela och vikariera en dag här och där betalar inte hyran. Det hela påminner lite om orientering, att ta sig från kontrollpunkt till kontrollpunkt. Flyktigt. Snabbt. Jakten är igång igen. Låt oss hoppas att det blir lite mer fast tid. Kanske jag får kontakta IES (International English School) i Lund igen?


Dator och nyckel lämnas in. / Computer and keys are handed in.English:

Coming soon...
Jobba, jobba, jobba. / Work, work, work.


Alltid sluta med stil. / Always go out in style.


Jag ser en imponerande väggmålning! / I spy an impressive mural-painting!

Bara helt fantastisk. / Simply amazing.

Edsbyn, januari 2017. Det är ett drygt år sedan jag jag var uppe i hembygden senast. Varje gång jag återvänder så är det något nytt som har hänt. Mestadels omorganisering av företag (nedläggning eller flytt till annan ort). Men nu har några fått lite extra kraft till positiva saker verkar det som. I södra Edsbyn ligger det en gammal skola, i folkmun kallad Södran. Den byggnaden har genom åren varit skola, aktivitetshus (minns väl mina två och ett halvt år av judo på övervåningen) och café/loppis. Sedan har den stått öde (något som sker så många byggnader här uppe, tyvärr).

Men så härom året bara, så talades det om renovering. Jag är lite osäker på vad det blir av det. Förhoppningsvis blir det ännu en gång någon form av aktivitetshus (ungdomar i byn har praktiskt taget INGENTING att syssla med än att gå och driva omkring och samlas runt stationära parkbänkar). Det som jag tycker talar för det är en helt fantastisk väggmålning på kortsideväggen som vetter in mot centrum.Den är gjord av graffittikonstnären Linus "YASH" Lundin. Han är rätt känd i vissa kretsar, också medskapare av ett konstnärligt kollektiv (svep.tv) vars syfte är att stötta varandra i skapande verksamhet. Jag fick rapporter hemifrån per telefon och e-post om verkets framväxt men att stå framför det på riktigt var den allra bästa beskrivningen. Wow!  Det går att läsa en del om resans gång här.

Jag tycker det här var fantastiskt, att Edsbyn får lite kultur. Såklart är det väl bra att det finns bandy, epa-traktorer, jakt- och fiskekultur i Edsbyn. Men för de som vill vara aktiva i någon form av skapande verksamhet så hoppas jag att detta får bli en nytändning. Den sidan måste också få plats. I bästa fall får målningen upp ögonen för att konsten har en plats i Edsbyn.


English:

Coming soon...