tisdag 16 januari 2018

Träsktrollet är kvar i en vecka i Lund. / The ogre is still there for one more week in Lund.

Premiären avklarad i fredags! Det kändes så galet bra att få möta publiken till slut. Lördag och söndag var också riktigt bra dagar med många besökare till teatern. Imorgon lägger vi in andra växeln för de återstående 6 föreställningarna i Lund. Även om det nu gick bra i helgen får man inte slappna av. Det gäller att vara skärpt i alla lägen då det är föreställning. Alltid försöka ge 100 %.

Imorgon och på torsdag är det speciellt, för då är det skolföreställningar.


English:The premiere is done as of last Friday! It felt so good to meet the audience at last. Saturday and Sunday were also two really good days with a lot of visitors to the theatre. Tomorrow we are putting in another gear for the remaining 6 shows in Lund. Even if last weekend was good there is no rest for the weary. You still need to stay sharp at all times when it comes to shows. Always try to give 100 %.

Tomorrow and Thursday since a couple of schools are invited.måndag 15 januari 2018

CV Teater. / Resumé, theatre.


Christian Eldstig
christian.e.jobb (at) gmail.com

Basfakta:

 • Längd: 189 cm lång.
 • Ögonfärg: grön.
 • Hårfärg: brun.
 • Spelålder: 35-45 år.
 • Sångröst: tenor.

Utbildning:

 • 2016 - Scenografikurs med Hansson Sjöberg (ATR).
 • 2007-2009 - Malmö Högskola. Pedagogiskt drama.

Teater:

 • 2018 Musikalen Shrek. "Stora Stygga Vargen". Pipedream Productions.
 • 2017 Den Adelstokige borgaren. "Greve Dorante". Landskrona Kulturskola.
 • 2016 En Midsommarnattsdröm. "Kung Theseus". Landskrona Kulturskola.
 • 2016 Pensionat Sensommar. "Sarah Leander". Teater Oscar.
 • 2015 Fjäderkampen "Frank". Teater Oscar.
 • 2012 En dejt med Strindberg. "Jean". Teater Oscar.
 • 2007 Askungen. "Askungens pappa". Teaterfolket (MAF).
 • 2006 Folk & rövare i Kamomilla stad. "Konstapel Bastian". Teaterfolket (MAF).
 • 2000-2006 Sagolandet Tomteland. "Diverse roller." Santaworld.                                                        

Färdigheter:

 • Språk: Svenska & Engelska. Lite tyska och danska.
 • Dialekter: Hälsingemål, dalmål och "rikssvenska".
 • Instrument: Ackord på gitarr och piano.
 • Övrigt: Bra på kalligrafi och att måla.
English:

Coming soon...torsdag 11 januari 2018

En pjäs utan ensemble är... / A play without a cast is...

 Foto / Photo: Sissel Brækhus


Jag är omgiven av kreativitet så att det står härliga till! Under arbetet med musikalen SHREK är det inget annat än storsatsning som gäller. När jag inte har mina scener har jag suttit bland nästintill tomma publikstolar på Lunds Stadsteater och beskådat kollegorna i ensemblen. Hjälp, så alla är duktiga. Jag kommer på mig själv att småle och skratta när jag hör och ser allt tokigt som sker under föreställningen. Min förhoppning är att alla som kommer för att se den ska beröras ännu mer.   Foto / Photo: Sissel Brækhus


Det står klart att regissören Matthias Dümmatzen har en vision om föreställningen. Under veckan har han varit och petat lite här och där i scenerna, allt för att det ska bli närmare den visionen. Det är alltid så här under veckan innan själva premiären, skulle jag påstå, för alla ensembler. Många repetitioner av samma scen, en sång som behöver hållas ut längre eller något annat. Det tar tid. Tid som man bara väntar av tills det är ens tur kan kännas frustrerande. MEN, så fungerar det inom teaterns värld. Saker MÅSTE få ta tid. Belöningen kommer nämligen i en skarp ensemble som är trygga i vad de ska göra. Det gäller genom hela spektret faktiskt. Från kostymavdelningen, danskoreografi, musik och ända upp till regilaget. Och en väl genomarbetad pjäs eller musikal blir flera ton bättre på premiären. Vilket... är.... imorgon! Yaiks!


  Foto / Photo: Sissel Brækhus


Jag kan känna en viss osäkerhet angående positioner ännu. Den är liten, men den finns där. De flesta sagodjur har ju repat sedan runt månadsskiftet september-oktober 2017, jag dök upp i skogen först den fjärde januari i år. Men jag har lärt mig mycket under den korta tiden (tack Tomten, Malmö Högskola och alla teatergrupper. för att ni skolade mig så väl). Däremot är jag bekväm i min kostym, som den här gången är en jättelik grön klänning med husmorsprickar på. Den blev helt fantastiskt kul och hjälper mig att komma in i rollen som Stora Stygga Vargen.


 Foto / Photo: Sissel Brækhus


Jag kan inte nog poängtera hur pass skicklig den här ensemblen är. En pjäs utan ensemble skulle vara fattig. Alla dessa människor som har lagt ner tid för att blåsa liv i dessa karaktärer gör ett jättebra jobb. Det måste ses. Det kan du göra genom att boka via Julius Biljettservice. Kanske vi ses i träsket, antingen i Lund eller Malmö?English:
  Foto / Photo: Sissel Brækhus


I am surrounded by creativity to the max! During the process with the musical SHREK there is nothing short of making it big that counts. When I didn't have scenes on stages I had my place in the nearly empty seating areas in Lund City Theatre and watched my collegues in the ensemble. My goodness, how great everyone is. I found myself smiling and chuckling when I heard and saw all the crazy stuff that was going on during the show. My hope is that everyone coming to see this will be affected even more.

  Foto / Photo: Sissel Brækhus

It's clear that director Matthias Dümmatzen has a vision for the show. During the week he's been doing adjustments to the scenes, all to get closer to that vision. This is always the case during the week up until the actual opening night, I would say, for all theatre companies. Many rehearsals for the same scene, a song that needs to be longer or something else. It takes time. Time that you just feel you sit out and wait can be frustrating. BUT, that is the way the cookie crumbles in the world of theatre. Things HAVE to take time. The reward comes later in the shape of a sharpened ensemble that is safe in what they are supposed to do. It runs throughout the entire spectre, actually. From the wardrobe department, dance-choreography, music and all the way up to the directing team. And a well worked and elaborated play or musical becomes tons better on the opening night. Which... is.. tomorrow! Yaikes!

 Foto / Photo: Sissel Brækhus


I can feel a slight uncertainty regarding some positions still. It is tiny, but it's there. Most fairy tale creatures have been rehearsing since the turn of the month between September-October 2017, I showed up in the forest first on January fourth of this year. But I have learned a lot during this short period (also a big thanks to Santa, Malmö University and all theatre groups, for teaching me so well.). On the other hand I'm getting comfortable in my costume, this time it's a giant green dress dotted with white matron-dots. It turned out amazing and fun and helps me get into character as the Big Bad Wolf.

 Foto / Photo: Sissel Brækhus

 I can not point it out enough, how good the people in this ensemble is. A play without a cast would be rather bland. All these people who have spent time to bring life in all these characters do an excellent job. It needs to be seen. You can also do it by booking a ticket at Julius Biljettservice.  Perhaps I will see you in the swamp, either in Lund or Malmö?tisdag 9 januari 2018

Shrek i Lund. / Shrek in Lund.

Jag får nypa mig i armen ibland. Men det är faktiskt på riktigt, jag är med i en Broadway musikal! För att ha kommit in i ensemblen så pass sent (4 januari), så gör jag faktiskt ett helt ok jobb. Men jag måste bli mycket bättre, för premiären är ju den 12 januari! Det är koreografi som måste sitta, sångtexter som ska komma naturligt och så vidare. Mina repliker har jag lärt mig redan (de var inte många, nämligen, och inga långa Shakespeare monologer eller matfunderingar på Moliéres vis den här gången). Där har metoder som en av dramapedagogerna (skådespelaren) från Kulturskolan här i Landskrona, Åsi, pratat mycket om. Att läsa repliker i rörelse. Alltså, det GÖR något undermedvetet för ord. De sätter sig lättare i minnet. Jag tog även för vana att lära mig repliken som kommer innan och efter min egen. Då blir det som ett sorts stimuli.
Så igår var vi det mycket "självstudier" för ensemblen då tekniker och dekoravdelningen flyttade in på stadsteatern i Lund. En hel del ska riggas. Ljus, scenerier och scenbyggeriet ska på plats och testas. Så från och med idag är det till att trängas i loger och vara beredd på att kallas till stora scenen för att finslipa en scen eller sång. Ett schema för veckan kom för någon dag sedan från regi-laget, det är fantastiskt bra att förhålla sig till. Nu kommer vi att kunna repetera i kostym och kostymavdelningen kan snart pusta ut efter veckor av hektiskt arbete.
Vill man se denna, minst sagt, skruvade musikal går det att beställa biljetter från Julius Biljettservice. Än så länge är det faktiskt platser kvar till premiären!

English:

I have to pinch myself sometimes. But this is actually for real, I am in a Broadway musical! For entering the ensemble pretty late in the process (January 4th), I am doing an ok job at that too. But I need to be much better, for the opening night is on January 12th! Choreography needs to be spot on, lyrics need to come naturally and so on. I have already learned my lines (they were not a plenty, namely, and no long Shakespeare monologues or thoughts about food - the Moliére-way, this time.). For learning lines one method one of the drama teachers (and actress) from the Cultural School here in Landskrona, Åsi, has talked a lot about. To read the lines while in motion. Seriously, it DOES something on a subconcious level for words. They etch more easily in the memory. I also made it a habit of learning the lines right before and after my own. It works like sort of a stimuli. So, yesterday was pretty much "self studies" for the ensemble while technicians and art department moved in at the Lund City Theatre. A whole lot of things need to be rigged, sceneries and props need to be set up in their place and being tried out. So as of today, life will be about elbowing in the dressing rooms and being prepared to be called to the main stage to hone a scene or song. A schedule for the upcoming week came a day or so ago from the directing-team, which is great since it gives you some sense of what is going on. Now we will be able to rehearse in costume and the costume-department can soon take a breather after weeks of intense work.


If you want to see this, to say the least, sliced musical you can order your tickets from Julius Ticket Service. As of now there are actually tickets left for the opening night!
söndag 7 januari 2018

Universums härskare. / Masters of the universe.Som den produkt som man är då jag växte upp på 1980-talet var det oundvikligt (eller åtminstone väldigt svårt) att inte bli exponerad för de stora leksaksteman som underhöll en hel generation. Jag var alltid mer av en Star Wars nörd redan då, men inte långt efter var också saker som He-Man och universums härskare. Om man tittar på den ursprungliga serien från Animation nu ter den sig rätt fånig. Som teatermänniska går det inte att bortse från den gärning som röstskådespelare gör. De formar små människors uppfattning om hur en viss karaktär låter. Det gjordes ett par svenska dubbningar, den som kändes mer "trogen" originalet är nog den som gjordes av bolaget Mediahuset.

I en underhållande dokumentärserie som heter "Leksaker vi minns" berättas historien bakom fenomenet He-Man och alla turer kring det. Allt har ju sin tid, så också en leksakslinje. Prins Adam, hans vänner och fiender försvann lite ur allas medvetande och popularitet i slutet av 1980-talet. Det var svårt att tro att det någonsin skulle bli någon större uppmärksamhet kring det igen. Vuxna barn (de mellan åldrarna 30-60) som gillade temat träffas i nutid och vurmar för detta fenomen. Det anordnas retromässor här och där (även i södra Sverige) där det diskuteras, jämförs, beundras och sluts affärer i den underbara nostalgins tecken.

Men så under 2000-talet gjordes ett nytt försök att blåsa liv i den här världen, om äventyren på planeten Eternia. På samma sätt satsade Mattel på en tv-serie, leksaker och samlarprylar. Som en person biten av barndomens nostalgi visste jag att jag behövde åtminstone jämföra denna serie med den som gjordes på 1980-talet. Överraskande bra, fick jag konstatera. Bättre manus, snyggare animerat och en mängd nya och spännande karaktärer introducerades. En av de häftigaste nya hjältarna var hövdingen över lejonfolket, Chief Carnivus. Under en lång tid har jag funderat på att göra en målning av honom. En skiss har redan vuxit fram. Antingen blir det en akrylmålning eller så ska jag ge mig på promarker-pennor på hårdare konstpapper.

Serien från 2002 dubbades av bolaget Eurotroll. Röstskådespelare var bland andra Per Sandborgh, Charlotte Ardai Jennefors (fru till Joakim Jennefors - alias Nalle, i Nalle har ett stort blått hus - mina barns favoritbarnprogram genom tiderna!) och Mattias Knave bland annat. Den blev inte så dum.English:
As the product that you are growing up in the 80's it was unavoidable (or at least very difficult) not to be exposed for the big toy themes that entertained an entire generation. I was always more of a Star Wars nerd already then, but not far behind were things such as He-Man and the masters of the universe. If you watch the original Animation tv-series it appears to be a bit silly. As a theatre-person you can't overlook the cultural deed of the voice actor. They shape little persons perception of how a certain character sounds like. There were a couple of Swedish voice over versions were made, the one most "true" to the original is probably the one made by the company Mediahuset.

In a very amusing documentary series called "The toys that made us" the story behind the phenomenon He-Man and all its twists is told. Everything has its time, so also a toy-line. Prince Adam, his friends and enemies disappeared from the minds and popularity in the end of the 80's. It was hard to believe that there would be a hype around it ever again. Adult kids (those between 30-60 years old) who liked the theme are now meeting up in present day and has a faddiness about it. Conventions for retro/vintage are arranged here and there (even in the south of Sweden) where it is discussed, compared, admired and deals are made in the spirit of nostalgia.

But so during the 2000's a new attempt was made to get some life in this fantasy world, about the adventures on planet Eternia. In the same way Mattel went for a tv-series, toys and collectables. As a person bitten by the nostalgia from the childhood I knew I had to at least compare this series to the one that was made in the 80's. I had to say it was surprisingly good. Better script, animations and a range of new and exciting characters were introduced. One of the coolest (although little "screen time") among the heroes was the leader of the lion people, Chief Carnivus. For a long time I have been thinking of doing a painting of him. A sketch has already emerged. Probably I will make an acrylic painting of this or I will get my hands on pro-marker on a sturdy art-paper.

The 2002 series was translated and dubbed of the company Eurotroll. Voice actors were among others Per Sandborgh, Charlotte Ardai Jennefors (wife of Joakim Jennefors - also known as Bear, in Bear in the big blue house - the all time favourite children's show of my kids!) and Mattias Knave. It didn't turn out bad at all.

måndag 1 januari 2018

Dualiteten mellan ursprungsort och nutiden. / The duality between ancestral home and present day.


Huvudfokus för många. / The main focus for many.


Johan Olsson är en f.d. Edsbybo som nu jobbar inom justitiedepartementet i Stockholm. I programmet "Söndag med Stina Wollter" utvecklar han tankar om gruppdynamik och vad det kan innebära att vara människa. Intressant nog, runt 42:26, reflekterar han lite kring sitt ursprung och växa upp på en mindre ort.


http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/984458?programid=4604 En gång i tiden. / Once upon a time.


Nu när jag kommer hem till Edsbyn på besök är det bara en handfull människor som jag träffar. De allra flesta som jag har känt har jag mer eller mindre tappat bort på vägen eller så har de flyttat ifrån orten. Så när jag vandrar på bekanta vägar' hémikring' är jag lite av en främling. Lätt bortkopplad, endast ihopkopplad med orten nu genom den lilla släkt som ännu bor kvar. Det är lite intressant på ett sätt.

I lokaltidningen Ljusnan kan man läsa till och från att många väljer att flytta till Hälsingland, byta storstaden mot storskogen. Men då kanske det krävs att man också accepterar det småskaliga. Att omfamna lokalkulturen. I Edsbyn är det synonymt med sport, jakt och fiske. Jag har fortfarande svårt för det. Kanske därför som jag håller mig undan? Antagligen skulle jag ha svårt att anpassa mig till det, när mitt behov för konstnärliga äventyr är så stort.

Lite tankar så här första dagen på 2018.English:


En nostalgisk titt bakåt... hela tiden. / A nostalgic look back... all the time.


Johan Olsson is an ex-Edsbyn son who now works within the justice-department in Stockholm. In the programme "Sunday with Stina Wollter" he shares some great thoughts about group-dynamics and what it can mean to be human. Interestingly enough, around 42:26 in to the show, he reflects upon his background growing up in a smaller place (only in Swedish).


Jaga, jaga, jaga. / Hunt, hunt, hunt.

xx
söndag 31 december 2017

Gott Nytt År 2017. / Happy New Year 2017.

 Fantastiskt loppisfynd. / Great flea-market bargain.

Julen biter sig fast i mig fortfarande, fast vi alla förväntas klä oss i svart och vitt och ta fram kylda flaskor bubbel. Bara timmar kvar på 2017. Jag är tacksam för mycket, hoppas på mycket gott under 2018 för mig och min familj. Mest tacksam är jag att vi alla är vid någorlunda god hälsa. Det hoppas jag ska fortsätta. Det var också en härlig vinter vi fick under vårt besök i Hälsingland. Edsbyn visade upp sig från sin allra bästa sida.

GOTT NYTT ÅR!-5 grader. Bra med en mössa från färöiska bolaget Sirri
/ -5 degrees below zero. Good with a hat from Faroese company Sirri.


Christmas doesn't loose its grip on me, though we are all expected to dress in black/white and bring forth the bottles of sparkling content. Only hours left of 2017. I have a plenty to be grateful for, hoping for a lot of good coming me and my family's way in 2018. Most grateful am I for us all being in somewhat good health. I hope it stays that way. It was also a wonderful Winter we had during our stay in Hälsingland this Christmas/New Year. Edsbyn truly showed off its best side.

HAPPY NEW YEAR!