tisdag 23 augusti 2016

Måla inte svart. / Don't paint black.




Jag försöker att lära mig detta med svarta dukar. Här är en snabb och smått surrealistisk naturbild. Skog som får spegelblänk i en sjö precis innan solen går ner. Jag har sparat det svarta och liksom målat runt de partierna. Ett helt ok första försök.


English:

I am trying to learn this with black canvases. Here is a quick and slightly surreal nature image. Forest that reflects in a lake just before sunset. I have saved the black areas of the canvas and sort of painted around the black. A fairly ok first try.

söndag 21 augusti 2016

Tillgång och efterfrågan. / Supply and demand.

Det tog bara sjutton år, men nu i dagarna fick ett av mina verk en köpare. Stort, med tanke på de motiv som lämnar min hjärna och fäster sig på målarduken. Länge har jag levt med uppfattningen att min bildvärld är alltför svåråtkomlig. Det kanske den också är, men tydligen så slog tavlan i fråga an något hos köparen.

Nu kan jag snart börja kalla mig konstnär.  :-) Jag har tidigare gett bort en del verk. Tillfredsställande för mig men all tid och materialåtgång fick jag inte åter. Så hamnar man i samtal med olika personer från olika professionella sammanhang. Vid ett av dessa samtalade jag med ett par, de tyckte inte jag borde sälja mig för billigt. "Arbetaren är värd sin lön" var ett av deras argument. Det kan ligga något i det. Samtidigt får man inte drabbas av illusioner och ta för mycket betalt. Jag är ingen Rodney Matthews, Courtney Hicks eller Michael Komarck - jag är bara... jag.

Men detta som har hänt får agera som någon form av bekräftelse. Jag har en viss form av talang och det finns faktiskt vissa som är villiga att betala för vad den talangen kan producera.


English:

It only took seventeen years, but now one of my works got a buyer. Grand, considering those motifs that leave my brain and attach on the canvas. Long I have lived with the idea that my imagery is too far fetched. Perhaps that is the truth, but apparently this painting struck a chord in the buyer.

Soon I can call myself an artist.  :-)  I have previously given paintings away. Satisfaction for me but all time and material is not coming back as revenue. And so I ended up in conversation with a couple of people from different proffessional walks of life. At one of those occasions I came into a conversation with a couple, they didn't think I should sell off cheap. "The worker is worth his wage" was one of their arguments. They may have a point. At the same time you shouldn't be taken aback by illusions and chargt too much. I am no Rodney Matthews, Courtney Hicks or Michael Komarck - I am just...me.

But with this that has happened it may act as some form of confirmation. I do possess a bit of talent and there are those who in fact are ready to pay for something that this talent has produced.

fredag 29 juli 2016

Att skulptera i lera... / To sculpt in clay...

Slottet.

Nu har vi lämnat Hälsingland och är sakta på väg till Skåne igen. Just nu mellanlandar vi i Norrköpingstrakten igen. Det är fortfarande sommar. Härligt. När jag befann mig i Hälsingland så rotade jag runt lite igen. Det finns gamla skatter överallt. Varje gång jag är hemma hos mina föräldrar och de utrymmen jag förvarar en del av mina saker tills "vi får större utrymmen", så hittar jag något.

Den första är en relik. Faktiskt måste detta vara bland det första som jag någonsin gjorde i keramik. Vi talar om 1991. En typ av riddarborg skulle jag tro. Jag kan se spår av vilja men inte så mycket utrymme för detaljer. Inte så konstigt, när bildämnet i skolan var så pass eftersatt på den tiden. Det skulle inte finnas tid för konstnärliga utsvävningar, mer som ett moment som skulle göras - check! "Du klarade kunskapskraven."


English:

The Castle.

Now we have left Helsingia and are slowly making our way down to Scania again. At the moment we have stopped by near the Norrköping area. It is still Summer. Wonderful. When we were still in Helsingia I did some scavageing again. There are treasures everywhere. Every time I'm home at my parents' house and look through areas where I store things until "we have room enough", I find something.

The first one is a relic. Actually, this must be among the first things I ever created from ceramics. We are talking 1991. A kind of knight's castle I would reckon. I can see traces of will but not so much room for details. Not surprisingly, when the subject art was so very low on the ranking scale of important subjects in school. There would be no time for artistic endevours, more like a block that needed to be done - check! "You qualified for the assessment requirements."

 Svart slott. Röda torn. Ett hem för en hemsk person?
/ Black castle. Red towers. A home for a horrible person?

 Det finns en vilja att skapa i det här objektet. Men på den tiden hade jag inte kunnandet.
/ There is a will to create in this object. But back then I didn't have the skills.



Murarna blev väldigt sneda. / The walls turned out really crooked.


Lejonet.

Under tiden i Viebäck (1997-1999) så läste jag mycket fantastiklitteratur, speciellt C.S. Lewis sagor om Narnia kändes viktiga. Därför blev det lite lejon i bildform, här är den enda representationen i lera. Gul sandgodslera med grundläggande glasering. Lite svart färg på utvalda ställen. Jag minns att det var svårt att sätta tassen i rätt position så att skulpturen skulle få torka utan att bågna under sin egen tyngd.  Jag tror jag ställde saker under kroppen för att ge stöd.

Det är ett sagolejon, inte anatomiskt korrekt men ändå snyggt nog för att kunna kallas lejon! Jag minns att det var otroligt kul med just skulptering när vi jobbade med keramik. Jag kunde sitta i timmar och levandegöra skisser till lerform!


English:

The Lion.

During the time at Viebäck (1997-1999) I read a lot of Fantasy-litterature, especially the tales from C.S. Lewis' Narnia seemed important. Because of that there were a few images of lions, this is the sole representation of lion in clay, though. Yellow stone-ware with basic glazing. Some black colour on selected parts. I remember the difficulty of placing the paw in the right position so the sculpture wouldn't buckle under its own weight while drying. I believe I placed things under the body for support.

This is a fairytale lion, not anatomically correct but still nice enough to be called a lion! I remember it was super fun to sculpt while we had ceramics classes. I could sit for hours and bring sketches to life in clay form!

 Posera! / Strike a pose!

 Jag gillade hur manen blev. / I like how the mane turned out.

 Det bästa var att låta svansen följa benet. Mindre risk för att den skulle gå sönder.
/ The best was to have the tail drape the leg. Less risk of it breaking.

1999.


Runstenen.


Lera är perfekt för att göra "stentavlor" av. Man slipper hugga i sten på riktigt. Jag har alltid fascinerats av runstenar, formerna och de snygga slingorna. Runalfabetet är lättare än man tror, men det krävs tid för att lära sig det. Jag har tappat bort det nu men skulle gärna vilja kunna det flytande. Här är en runremsa med kristen innebörd. De allra flesta riktiga runstenar har faktiskt kristen innebörd på något sätt, även om de ofta framhävs som en symbol för Asatro och hedendom. De höggs i en tid då asatro och kristendom existerade sida vid sida - därför är det en omöjlighet att bägge kulturerna inte influerade varandra på något sätt. En djupare studie i hedna-kristna kulturyttringar hade kunnat bli ett eget blogginlägg.


English:


The Runestone.

Clay is perfect to create "stone-tablets" from. You don't have to cut in stone. I've always been fascinated by runestones, the shapes and the beautiful scrollwork. The runic alphabet is easier than you think, but takes time to master. I have lost it now but would like to know it fluently. Here is a scrollwork with a Christian theme. Most real runestones actually carry some kind of Christian theme, despite being accentuated as a symbol for Asatru and paganism,.They were carved in a time when Asatru and Christianity existed side by side - because of that it's impossible that the two cultures didn't influenced each other in some way. A longer in-depth study of Pagan-Christian cultural manifestation could perhaps become a future blog-entry


Vit stengodslera. / White stoneware.



1997

söndag 24 juli 2016

Landskap. / Landscape.


Så var det dags för landskap. Det är kul att hitta alla färger som finns i naturen. Grönt är aldrig bara grönt. Gult är inte bara gult, och så vidare. Detta är en färgskiss. Planen är att den ska "översättas" till olja på duk sedan.

English:

So it was time for landscape. It's fun to find all the colours found in nature. Green is never just green. Yellow is not only yellow, and so on. This is a pencil sketch. The plan is to "translate" it to oil on canvas later.

God Juli!

Idag är det den 24 juli. God Juli till alla Tomtens nissar!!!

onsdag 20 juli 2016

På resande fot... / Travelling...



Vår familjs semester har varit uppdelad i olika etapper. Först var vi runt Norrköpingstrakten, senast på Åland i några dagar och igår sträckkörde vi från hamnen i Sverige upp till Hälsingland. Jag börjar bli trött på att köra bil. Också att bara vistas i en bil. Ugh...! Så det är lite skönt att andas bergsluft igen. Edsbyn, platsen i Voxnadalen.




När man reser är akryl det bästa (om man nu inte vågar sig på akvarell) att måla med. Jag har en påse full av penslar och färger. Bara utifall. Annars är det färgpennor som gäller. Jag gjorde en liten bild som vi lämnade i stugan på Åland (och ett visitkort, bara ifall att...). Exponering är allt. Allt som allt tog jag med mig tre dukar. En är målad, klarar jag av att måla alla tre innan resan är slut?


English:

Our family's vacation has been split into three stages. First we were around the Norrköping area, of late we were on the Åland Islands for a few days and drove non-stop from the docks in Sweden all the way up to Helsingia yesterday. I'm getting sick of driving. Also just being in a car. Ugh...! So it's nice to breathe some mountain air again. Edsbyn, the spot in Woxna Valley.




When you are travelling acrylic colours are the best (unless you dare to use water-colours) to use for painting. I have a bag full of brushes and colours. Just in case if. Otherwise I resort to colouring pencils. I made an image that we left in the cabin we stayed in on the Åland Islands (and a business card, just in case of... ). Exposure is everything. All in all I brought three canvases. One is finished, will I manage to paint the rest before our trip comes to an end?


fredag 15 juli 2016

Balans. / Balance.

Bara ett steg ifrån... / Just a step away...

Inte helt lätt att få tid att måla på semestern. Därför finns akrylfärger. De är snabba att arbeta med. Detta blev en timmes jobb under en natt i en stuga. Där fanns ingen el eller ljuskällor annat än stearinljus när mörkret föll. Därför kunde jag inte ta steg för steg bilder för att visa hur jag gjorde. Det var lite kul att se målningen i dagsljus efteråt.

English:

Not entirely easy getting time off to paint while on holiday. That's why acrylic paints exist. They are swift to use. This was about an hours worth of job during one night in a cabin. There was no electricity or other sources of light when darkness fell. that is why I couildn't take step by step snapshots to show how I did it. It was a bit fun to see the painting in daylight afterwards.