lördag 18 februari 2017

I förberedelse. / In preparation.

Det kliar i fingrarna. Jag har en tanke på ett årstidsträd i fyra delar. Oteknisk som jag är har jag inte kommit mig för att skapa speciallösningar (kapa upp ramar i rätt storlek, dela av en befintlig duk i fyra fält osv). Det blir nog att jag skaffar fram rätt variant på fyra avlånga dukar vad det lider.Barnen ligger och sover, frun lite halvsjuk och trött hamnar i karantän på soffan i vardagsrummet. Då hade jag köksbordet för mig själv och alldeles för inspirerad för att gå till sängs, inte förrän så här lite efter 03:00 på lördagmorgon (!).

Jag hade en tom duk i min konstlåda, färger att tillgå och idén som driver mig konstant. Så det var bara till att sätta igång. Det här är en färgtest för att se om jag lyckas fånga känslan som visionen och temat jag ser framför mig "i huvudet". Jag har bestämt mig att börja från vänster med vår och sluta till höger med vinter.

I natt var det akrylfärger som gällde. Jag började med att lägga ett gult, blått och svart/grått lager på duken. En markering också för vart trädet skulle vara. I mitten lade jag en brun bakgrund för att få till lite varm känsla till trädet. Lite av en organisk och livfull centreringspunkt.Efter trädet hade placerats var det dags för grenarna. Dessa blev ok men jag tror för det större projektet, att jag ska vara supernoggrann med hur grenarna ska röra sig. En del grenar "hänger" i luften, men det är meningen. Runt och under dem ska trädkronan med växtligheten finnas.

Våren till höger fick gå i rosa med röda blad, övergången till sommar så är lövverket grönt, vidare mot en mer brandgul nyans för att till sist sluta i bladlösa vinter. Tomma grenar med snö på. Jag känner att det är viktigt att marken nedanför ska mer eller mindre följa växlingarna. Det här kan komma att bli något särskilt bra ifall allt går vägen. Uppdatering följer ifall det händer något mer.


English:

Coming soon...
torsdag 16 februari 2017

Salongen / The Saloon


Vikarietjänster rullar på. För två veckor sedan var det Kunskapsskolan i Lund och nu var jag tillbaka på Säbyholm i ett par dagar denna vecka. Förra torsdagen skulle jag vara med som extra när hela högstadiet skulle på utflykt till Helsingborg. Skolan hade blivit inbjuden av St. Nicolaigymnasiet i Helsingborg till en föreställning av esteteleverna. Det var nog deras terminsproduktion. Som avslutning.

Garderob / Wardrobe

Det är en utmaning att ta med sig +70 elever på tåg och buss. Klasslistor, se till att alla är med och också hänger med. Vi tog Öresundståget till knutpunkten och gick de ca 600 meter till konserthuset. Ett gäng andra skolor var där också. Då blir det svårt att hålla reda på elever. Tur att vi var fem pedagoger.

Helsingborgs konserthus blev nästintill fullsatt när det var klart. Hela tiden detta med att räkna elever. Kul ändå att uppslutningen var så stor. De hade fällstolar liknande de som finns på biografer så det skulle nog inte bli ett problem att se showen på ca 1.20 tim.

 Levande orkester. / Live band.

Allt drog igång med ett medryckande jazztempo, som visade sig finnas med som grundton i hela föreställningen. Sedan var det lite utflykter till hiphop, visa och rock med, men jazz var liksom grunden. ”Salongen” var en musikal, full av sång och dansnummer. Handlingen kretsar kring en frisörsalong och en rad förvecklingar mellan personerna som jobbar där och de som kommer dit med olika motiv. Ungdomarna var riktigt bra på scen, både i sina roller och i sina sångnummer.

De hade också förinspelade klipp som hörde till handlingen som projicerades på en skärm. Mycket smart lösning, för medan publiken kollade på den kunde ensemblen flytta omkring saker inför nästa scen. Vilket de också gjorde. Ett flyt uppstod, de inspelade segmenten fördjupade det som skedde på scenen och sparade tid åt ensemblen. Jag tror att det här är framtiden.

Efter föreställningen var det promenad tillbaka till knutpunkten och resa tillbaka till Landskrona. Några tidsoptimister hade tagit omvägen till McDonald's och hann precis med tåget. Det kan ha att göra med att det alltid är soppa på torsdagar. Sen var det slut för den dagen.English:

The subtsitute business is ongoing. Two weeks ago I was at Kunskapsskolan in Lund and now I was back at Säbyholm a couple of days this week. Last Thursday I was onboard as an extra adult when the entire secondary upper school was to do an excursion to Helsingborg. The school had been invited by the St. Nicolai gymnasium for a show by the creative arts students there. I believe it was their graduation show.

It is a challenge to bring +70 students on a train. Class lists, to see that no one strays away and also tags along. We went by the Öresund train to the Helsingborg station and from there walked the approximately 600 meters to the concert hall. A bunch of other schools were also there. Then it was hard keeping track on students. Luckily we were five teachers there.

The concert hall was almost full when all was said and done.It all started with an energetic jazz-tempo, which later proved to set the tone for the entire show. Then there were a fewjumps to hiphop, songwriter and rock even, but jazz was pretty much the foundation. ”The Saloon was a musical, full of songs and dancing. The story revolved around a hair salon and a few complications among those who work there and those coming in, each with their own agenda. The kids were really great on stage, both in character and when it came to singing.They had also pre-recorded material important to the story which they projected on a screen. Very clever, because while the audience watched it the ensemble could shuffle things around preparing for the new scene. Which they also did. The pre-recorded stuff enhanced what took place on stage and saved a lot of time for the cast. I believe that can be the future.


After the show it was a walk back to the station and then travel back to Landskrona. A few students took the detour to McDonald's and just made it to the train. It might have to do with the fact that they serve soup at school on Thursdays. And then that day ended.
tisdag 14 februari 2017

Franska och spanska har väl sin charm men... / French and Spanish has its charm but...

Jag älskar dig. / I love you.


Det är nästan allmänt vedertaget att franska och spanska har lite "monopol" på att vara romantiskt språk, eller vad man ska säga. Tyska går ju bort direkt, ofta får jag höra att tyskar mer eller mindre går runt och låter småsura även när de är glada.

Den 14/2 var det dags för den importerade högtiden (ibland kan det behövas lite sådant, speciellt en högtid som uppmärksammar något gott) Alla Hjärtans Dag! Den är ju såklart och uppsåtligt utformad för att ge en extra skjuts och tanke åt alla som lever i väldigt nära relationer. Att säga "jag älskar dig" kan betyda mycket. Ännu mer om det görs på franska av någon anledning. Och som sagt var, spanska är inte långt efter.

Nu har jag använt duolingo för kymriska ett tag och kommit fram till två saker inför denna Alla Hjärtans Dag (rent ovetenskapligt, men kärlek är ju inte vetenskap på så sätt).

  • Ett; kymriska slår både franska och spanska. Det är ett dynamiskt språk som passar utmärkt en sådan här dag. Det blir inte sämre av att det för de allra flesta låter exotiskt. Få är de som kan lyssna till det och direkt kan säga "det där är ju kymriska.". De allra flesta är ovana att höra det (till skillnad från je t'aime & te amo), därför passar det så mycket bättre och lockar till intresse. "Vad-sa-du-för-något?" reaktionen är ju klockren och du kommer att fånga din partners odelbara undersökande uppmärksamhet!
  • Två; kymriska eller inte, alla hjärtans dag borde också sträcka sig utanför parrelationen. Det kan ju finnas personer som lever ensamma (självvalt eller inte) som också har hjärtan och ett rikt känsloliv som fungerar. Dessa personer ska också älskas eller de kan också älska sina vänner. Den dimensionen får inte glömmas bort och jag hoppas att fler med mig kan försöka ha det i åtanke inför nästa års Hjärtans Dag högtid. Vänskap är fantastiskt! En dag som denna borde mer få utrymme för att fira vänskapens kärlek med. Att det är gott att få umgås och träffas!
Till sist, det är kanske fler som undrar hur i all världen man ska uttala "rwy'n dy caru di". Kolla på videon nedan och öva framför spegeln tills det sitter! Lycka till.English:


It's almost common knowledge that French and Spanish has almost a little "monopoly" at being a romantic language, or such. German is disqualified right away, I often hear people say that Germans sound more or less angry even during times when they are happy.

On the 14th of February it was once again time for the imported holiday (though it may sometimes be needed, especially when it is all about good things), Valentines's Day! It is of course intentionally shaped up to give an extra boost and thought for all living in very close relationships. To say "I love you" can mean a lot. Even more if it's done in French for some reason. And Spanish isn't far behind, as stated earlier.

Now I have used the Duolingo app for Welsh a while and concluded two things for this year's Valentine (of course rather un-scientific, but love is not science in that way).


  • One; Welsh beats both French and Spanish. It's a dynamic language perfectly fitted for such a day as Valentine's day. It doesn't get worse by the language sounding exotic for most ears. Few are the ones that at first listen can conclude "that is Welsh.". Most people are not used hearing it (opposed to je t'aime & te amo), because of that the language is better at striking interest. The "what-did-you-say?"-reaction is spot on and you will catch your partner's undivided investigating attention!
  • Two; Welsh or not, Valentine's Day should also reach beyond the boundries of couples. There migh be people living alone (either by choice or not) that also have hearts and a rich range of emotions fully functioning. These people are also to be loved and they can also love their friends back. That dimension must not be forgotten and I hope that more with me will try to have that in mind for the next Valentine's Day. Friendship is fantastic! A day such as this should have more room to celebrate friendship as well. That it is great to get together!

Lastly, there might be more that wonder how on earth you are supposed to pronounce "rwy'n dy caru di". Check the video below and practice in front of the mirror until you got it. Good luck.


söndag 5 februari 2017

Skisser till framtiden. / Sketches for the future.

Det finns en liten mängd skisser på gång nu. Målningar blir det tal om senare (jag ska färdigställa mitt speciella målarprojekt först, det kliar i fingrarna!). Skisserna visar vägen och det är rätt fantastiskt att bilder faller på plats under tiden skisserna växer fram.
English:

There are a couple of sketches at works right now. Paintings will be another matter later (I want to finish my special painting project first, my fingers are itching!). The sketches are paving the way and it is quite remarkable to see images fall into place while the sketches emerge.


fredag 3 februari 2017

Vinterblomma. / Winter flower.

Tapper skara i kall kyrka. / Brave bunch in a cold church.

Jag släpper gärna fram andra skapande människor på den här bloggen. Det vinner alla på och jag är väldigt nyfiken på hur andra gör eller bara förundras över att de kan det de kan. Den här gången blir det lite personligt.

Min fru är med i en trogen men liten kyrkokör utanför staden här (i Härslöv). De har en rätt bra repertoar och jag har lyckats höra dem under två tillfällen under alla år frun har varit med. Livspusslet gör det svårt att hitta barnvakt ibland.

Under 2014 stod det klart att vi skulle bli föräldrar en tredje gång. Frun är musikalisk och pusslade ihop melodier som till sist blev en sång som ur-framfördes i vår kyrka under dotterns barnvälsignelse. Sedan tog frun upp tråden med sin kör i vår 2017 och körledaren spelade in den bara för någon dag sedan. Här har vi resultatet. Lyssna och njut....!


English:

xtorsdag 2 februari 2017

Samlarnäste. / Collector's cave.

Vi är alla produkter av vår tid på något sätt. Det som rörde sig i vår barndom blir det som vi minns och får tillfälliga återblickar till när något påminner oss om det. I mitt fall var det mycket fantasilek (det lever vidare i teater), så på 1980-talet var det mestadels plastfigurer i olika teman som upptog lekarna. De allra starkaste teman var smurfar, action force (gi joe), lego, he-man, teenage mutant ninja turtles och allra högst på listan fanns "överraskande" nog stjärnornas krig (star wars).

Ett rätt så oansenligt hörn på södra esplanaden i Lund.

Mängder av 5 SEK korgar/lådor. / Loads of 5 SEK baskets/crates.

Många begagnade böcker och barnfilmer. / Lots of used books and children's movies.

När man sedan "växer upp" så hamnar allt detta förhoppningsvis i någon låda som sparas (min yngre bror GAV BORT den megalådan vi hade till nån kille han kände!), för att senare nostalgiskt uppskattas eller vidarebefordras till en yngre generation (de egna barnen, om man lär upp dem rätt.).

När jag började besöka sådana här Sci-fi mässor 2010 så drogs jag lite tillbaka i tiden och bestämde mig för att öppna den där delen av mig som jag kanske inte låtsades om. Att bejaka nörden. I samma veva hittade jag den här andrahandsbutiken för leksaker/retro i Lund; Johans Fyndlåda. Specialiserad på "dina minnens leksaker", så det fanns grejer från 1960-talet och fram till nutid. I varierat skick och utbud.
Stor blandning av teman. / Big mixture of themes.

Ibland kom saker in oöppnade. / Sometimes things came still inside the box.

Vrakpriser på Sagan Om Ringen figurer från 2001-2003. 
/ Bargain prices for Lord Of The Rings figures from 2001-2003.

Tyvärr stängde butiken någon gång under 2016, så att finna liknande utbud till bra pris nu kan bli svårare. Ett exempel är ett par ewoker från Kenners Star Wars serie från 1984 i perfekt skick, även dock de inte var kompletta, för 35 SEK stycket. Samma figurer går för minst 100 SEK stycket i "nördforum" och på andrahandsmarknaden i övrigt får man bara ont i plånboken bara man tänker på det. Det var rätt lätt att ta sig dit ifall vi hade ärenden till Lund eller när det var någon lucka efter en dag på universitetet. Det var helt perfekt när barnen fyllde år, att hitta något kul till ett bra pris.

Planen nu är att jag ska försöka få ihop besättningen på Årtusendefalken och skapa något snyggt i någon form av vitrinskåp. Hittills har jag bara fått tag på Chewbacca. Men det ska jag snart ändra på.

Skyltfönster från insidan. / Display window from the inside.English:

We are all a product of our time in some way. Whatever was key in our childhood become memories and let us do flashbacks when something reminds us of that. In my case there was a lot of imaginary play (which lives on in theatre), so during the 1980's it was mostly play with plastic figures in different themes. The strongest of those were smurfs, gi joe, lego, he-man and the masters of the universe, teenage mutant ninja turtles and on top of the list was "surprisingly" star wars.


Tre äpplen höga. / Three apples tall.

Stjärnornas krig-hyllan. / Star Wars shelf.

Seriealbum. / Comics.

When you then "grow up" all those things hopefully end up in some box for safe-keeping (my younger brother GAVE our mega-big-box AWAY to some kid he knew!), to be appreciated with nostalgia later or passing it on to a new generation (your own kids, if you train them right).

When I begun going to Sci-fi conventions in 2010 I was sort of pulled back in time and decided to open up the part of me that I might have pretended didn't exist. To affirm the nerd. During the same time I came across this second hand shop for toys/retro in Lund; Johans Fyndlåda (Johan's Bargain Box). Specialising in "the toys from your memory", there were stuff there from the 1960's and up to present day. In varied condition and supply.


x
 x

x

Unfortunately the shop closed sometime in 2016, so being able to find a similar supply to a great price might be harder now. An example of that is a couple of ewoks I bought there, from the 1985 Kenner line, in mint condition, though not complete - for only 35 SEK a piece. The very same figures cost at least 100 SEK a piece in different "nerd-forums" and else in the second hand market, it hurts my wallet just thinking about it. During its day it was easy to get to the shop, whenever we had an errand in Lund or after me ending my day at the university. It was a perfect place to go for the kids birthday, to find something fun for a good price.

The plan now is that I will try to gather the crew for the Millennium Falcon and create something cool in some form of glass cabinet. So far I only have Chewbacca. But that is about to change.


Skyltfönster från utsidan. / Display window from the outside.

fredag 27 januari 2017

Retour à l'histoire / Tillbaka till historien / Back to history

C'est fantastique, mon ami!

Hösten, eller mer eller mindre den största delen av 2016 var stressig för mig på ett eller annat sätt. Bland det som blev som en liten sorg i det hela var att jag kände hur kärleken till teater långsamt började kallna. Jag hade ju måleriet kvar men långt inombords kunde jag känna saknaden efter scenen.

Men så sprakade gnistan till lite när jag blev en del i en fäktningsuppvisning under senhösten. Efter jul så vågade jag hoppas lite igen. Ifall något dök upp och jag hade en liten roll, kanske jag kunde tänka mig något. Kan man kanske säga att jag är lite "teaterskör" för tillfället? Jag vill nog mer än jag vågar erkänna, samtidigt som jag vill slippa för stora krav.

Teater Oscar i Kävlinge tuffar på bra även utan mig. Just nu känner jag att det är viktigt att jag är nära familjen. Så tanken på att hoppa på något här i stan var nog en prioritet just nu. Jag kommer säkert att hjälpa Teater Oscar senare på något sätt ifall det fungerar i tid eller livet som det är just nu.

Nu blev det så att en av ledarna för Kulturskolan i Landskrona - gycklaren/skådespelaren/ vapenmästaren Åsi Hildebrand, sökte folk för en ny föreställning. Jag gillar hennes lyhörda arbetssätt och anmälde intresse. Pang! Efter ett par ensembleträffar fick jag en roll som greve Dorante i Moliéres "Le Bourgeois gentilhomme" från 1670. Det är mäkta intressant att porträttera något som är en produkt av sin tid. Vi människor har brottats med allmängiltiga teman så länge som historia har skrivits, så en pjäs från 1600-talet kommer likväl att kunna förstås av en modern publik.

Sedan är det lite på modet att bli kränkt nuförtiden (en del blir kränkta i andras ställe, bara utifall att...). Så det blir nog att vissa delar av pjäsen kommer att skrivas om. Under tiden som pjäsen skrevs var det Ottomanska riket en erövrande realitet som européer fruktade (De kom faktiskt fram till Wien i sin kulturella/religiösa/språkliga expansion västerut, innan de stoppades), så det finns en nidbild mot de som följer islams lära i pjäsen som kanske kan uppfattas kränkande. Undrar ifall det är bara i Sverige som det är så? Jag läste att pjäsen uppfördes i sin helhet och så trogen Moliére som möjligt på en barockfestival i holländska Utrecht 2005, utan att det blev märkbara protester.

En anledning till varför turkar är med baseras på den verklige händelsen 1669 då en turkisk delegation förolämpade franske kungen Louis XIV genom att att framhäva sitt eget hovs överlägsenhet under ett besök på fransk mark. Så det var ju hett samtidsstoff! Dramatiker och konstnärer i stort har alltid behandlat samtiden på något sätt, antingen genom nidbilder eller att upphöja något som de fann särskilt fördelaktigt.

Nu är alltså teaterbollen i rullning igen. Premiär väntas någon gång i maj (exakta datum får jag dubbelkolla upp). Antagligen blir det att bära peruk, strumpbyxor och anamma en tidsenlig gångstil. Det finns ett par franska namn och termer i manus som jag har dålig koll på, eftersom jag inte kan franska. Lika bra att träna kanske?English:
x