tisdag 23 maj 2017

Geografiskt lyckohjul. / Geographical fortune-wheel.Jag kan garantera att det är dagligen. Absolut. Antingen genom tv eller tidningar så finns det reklam om kasino, lotterier eller annat som ska locka oss till att försöka satsa på att bli miljonärer. Kolla själv, öppna en tidning eller ha en kanal på tv'n i bakgrunden en kväll. Du kommer åtminstone EN gång utsättas för det. Garanterat!

Men om det nu skulle vara så att man faktiskt gick och vann, låt oss säga... 12 miljoner SEK. Vad skulle man göra då? Jag vet! Jag skulle resa. En del frågar mig vart jag skulle ta vägen ifall jag fick resa. Det har varierat lite under vissa tider i livet. Men för närvarande har jag ett par drömresor som jag tänkte lista, och varför. Tyvärr är jag rätt "tråkig" i det att jag inte är någon partykung som älskar varma stränder och festa natten lång. Hehe. En hemlig önskan hade varit att få ha en utställning med min konst i något av dessa länder.

English:

I can guarantee that it happens on a daily basis. Absolutely. Either through tv or magazines there are ads about casinos, lottery or something else that is there to lure us to bet on something to make us millionaires. Check it out for yourself, open a magazine or keep a channel on the telly on as background noise one evening. You will be exposed at least ONCE. I guarantee it!

But what if you did in fact win, let us say... 12 million SEK (£ 1.058 330 / $ 1.379 172). What should you then do with it? I know! I would travel. Some people ask me where I'd want to travel in that case. It has varied a bit over the years. But as of this present I have a few dream-travels that I thought I'd list, and why. Regretably, I am a tad "boring" in that I am no party-king that loves the hot beaches and party all night long. Hehe. A secret desire would have been to hold an exhibition  with my art in either of these countries.Land / Country: Estland/Estonia

Varför/ Why:

För det första är det här ett land som ligger nära mig geografiskt. En båtresa från östkusten på några timmar och så är man i Tallin (huvudstaden). Även om det korrekt sett är ett baltiskt land så är esterna mer nordiskt sinnade än Lettland och Litauen. Som svensk tror jag att jag skulle känna mig rätt hemma ändå. Jag dras dit också för att många historiska byggnader har bevarats. till exempel Toompeaslottet. Också själva Tallin är en av Europas bäst bevarade medeltidsstäder. Bara det är WOW! Sedan skulle jag gärna vilja besöka ett par museum; Järva-Jaani är ett filmmuseum som jag skulle uppskatta. Maten verkar också väldigt bra.

First of all this is a country that is close to me geographically. A boat-trip from the east coast for a couple of hours and then you are in Tallin (the capital). Even if it is correctly a Baltic nation the Estonians are more Nordic than Latvia and Lithuania. As a Swede I think I will feel quite at home anyway. I am drawn there too because of the many historical buildings that are still intact, for example the Toompea Castle. Also, Tallin itself is one of Europe's best preserved Medieval towns. That in itself is a WOW! Then I would also visit a few museums; the Järva-jaani is a film museum that I would appreciate. I have heard the food is very good too.

Land / Country: Amerikas Förenta Stater / United States of America


Varför/ Why:

Jag har alltid varit nyfiken på USA. Många på vänsterkanten gör sig ofta lustiga över värden som USA säger sig stå för, men faktum är att det ÄR ett land där man har friheten att göra nästan vad som helst och vara vem man vill (så länge det inte skadar andra). Ett land av fritänkare som har gett oss saker som DC / Marvel Comics och en filmindustri som de allra flesta av oss njuter av. Det är ju relativt ungt land men historien är för mig fascinerande. Jag skulle gärna besöka Universal Studios, svenskbygderna i Minnesota, Nya Sverigekolonin i New Jersey och Disneyland. Och museet för Det Amerikanska Inbördeskriget i Richmond. Sedan måste jag se teater, inget ont om Broadway, men mindre fria amerikanska teatergrupper skapar ibland saker som är lika bra, ibland bättre än större produktioner. Allt är stort där, är mitt intryck. Jag är bara lite orolig för alla vapen som cirkulerar.

I have always been curious about the USA. Many left-wing people often make fun of values USA says they stand for, but the fact of the matter is that it IS a country where you have the freedom to do whatever you want and to be whoever you want (as long as you are not hurting anyone). A land of free-thinkers that gave us things such DC / Marvel Comics and a movie industy that quite a few of us enjoy. It is a relatively young country but their history is fascinating to me. I would love to visit Universal Studios, the Swedish heritage in Minnesota, New Sweden Colony in New Jersey and also Disneyland. And the American Civil War Museum in Richmond. Then I also have to see live theatre, I don't mind Broadway, but a lot of smaller free American theatre-groups create things equal, sometimes better, than larger production companies. Everything is big there, is my impression. I'm just worried about all the guns in circulation.

Land / Country: Finland

Varför/ Why:

På samma sätt som med Estland så är detta land nära. Några timmar med båt österut. Jag var på Åland förra året, vilket är en del av Finland. Men jag vill ju gärna komma till Helsingfors och bortom. Intressant i Helsingfors är ju alla dessa museum. Konst-, National,- och krigsmuseet står högt på listan. I Helsingfors finns också Headhunter Store som är en plats för nördar. Utanför Helsingfors skulle jag vilja till Tampere Muminmuseum och utforska Mumintrollens värld. Om jag kom dit i juni hade det varit kul att få besöka Tuska open air metal festival. Historiskt glad som jag är vore det intressant att hitta rester av Mannerheimlinjen. Som gammal hjälpreda till Tomten hade jag gärna tagit mig till Rovaniemi för att träffa den finländske Tomten med.

In the same way as Estonia this country is close. A few hours with boat to the east. I was on the Åland Islands last Summer, which belongs to Finland. But I really want to come to Helsinki and beyond. Interesting in Helsinki are all those museums. The Art-, National-, and War-museum are top priorities on the list. In Helsinki you can also find the Headhunter Store, a haven for geeks. Outsid of Helsinki I would like to visit the Tampere Moomin-museum and explore the world of the Moomin. If I came there in June it would have been fun to visit the Tuska open air metal festival. Historically interested as I am it would be interesting to find remnants of the Mannerheim-line. As an old associate to Father Christmas I would very much like to go to Rovaniemi and meet the Finnish Father Christmas.

Land / Country: Sydkorea / South Korea

Varför/ Why:

På samma sätt som USA så är jag nyfiken på Sydkorea (min far har varit till bägge länderna). Japan får mest uppmärksamhet som ledande innovatör och med ett samhälle som balanserar mellan nutid och traditionell kultur. Men i Sydkorea finns det slott och tempel som är minst lika fina som de i Japan. Palatset Changgyeoung skulle inspirera mig mycket tror jag. Söder om fastlandet finns även en ö som heter Jeju, med tropiskt klimat liknande Hawaii. Det hade varit härligt bisarrt att uppleva. Här i Sverige erbjuds vi kinesiskt och thailändskt när det kommer till asiatisk mat. Men det koreanska köket på plats hade varit grejer det. Kimchi, alkoholfri granatäpple-soju dryck och koreansk grillmat.

In the same way as USA I am curious about South Korea (my father has actually been to both countries). Japan has recieved most attention as being a leading innovator and with a soceity balancing between present day and traditional culture. But in South Korea there are castles and temples just as good as those in Japan. Changgyeong palace would inspire me immensly I believe. South of the mainland there's an island called Jeju, which offers a tropical climate similar to Hawaii. That would have been wonderfully bizarre. Here in Sweden we are treated with Chinese and Thai food when it comes to anything Asian. But the Korean kitchen on site would have been a winner. Kimchi, non-alcoholic pommegranate-soju drinks and Korean barbeque.


Land / Country: Kymrien / Wales.

Varför/ Why:

Det här landet är rätt högt uppe på prioriteringslistan. Kymrien är en del av Storbritannien men verkar vara rätt olikt England på en del sätt. Trots att ungefär 80% av befolkningen inte längre talar kymriska har man en nationell stolthet utan dess like. När jag och min fru jobbade i England för många år sedan hörde jag en sång på kymriska på radion. Sedan dess har jag haft ett intresse för Kymrien och kymriska. Det talas mest i norra delen. I övrigt ser Kymrien vackert ut. Ett besök till Snowdonias nationalpark hade varit ett måste (kanske också då få träffa Rodney Matthews). Conwy Slott är också med på listan. Det verkar stort. En annan förhoppning är ju att träffa glada människor som talar kymriska. Jag har själv laddat ner Duolingo-appen för det. Sedan vill jag gärna se Cardiff, eftersom en del av Dr Who har spelats in där. Kanske man kan ta färja till Irland med?

This country is high on the priority-list. Wales is a part of Great Britain but seems a bit different from England in some ways. Though about 80% don't speak Welsh anymore they have retained a certain national pride. When my wife and I worked in England many years ago I heard a song in Welsh on the radio. Ever since then I have nurished an interest in Wales and Welsh. Other than that Wales looks stunning. A visit to Snowdonia National Park is on the list (as well as perhaps meeting Rodney Matthews). Conwy Castle is also on the list. It looks big. Another hope I have is to meet happy people who speak Welsh. I have downloaded the Duolingo-app for that. I want to see Cardiff too, since parts of Dr Who has been shot there. Perhaps you can take the ferry to Ireland too?

Land / Country: Botswana

Varför/ Why:

I en värld som blivit mindre säker, mer konflikter och en massa otrevligheter mot turister på senare år, står Botswana ut som en ovanlig nation i Afrika. Landet verkar stabilt, fredligt och välmående. Jag attraheras av Afrika mycket därför att det, precis som när jag var i Australien, säkert låter och ser väldigt annorlunda ut än i Europa. Och om jag skulle våga ta mig till Afrika (inte till Egypten igen!), så väljer jag nog Botswana efter de kriterier som jag listade ovan. Risken känns liten att landet skulle hamna i kaos liknande Kongo eller Rwanda. Jag skulle vilja se Okvavangodeltat och migrerande zebraflockar i Kasaneregionen. Botswana verkar ha ett rikt djurliv. Bara det kan bli inspirerande.

In a world that has become increasingly insecure, more conflicts and loads of nastiness aimed at tourists lately, Botswana stands out as an unusual nation in Africa. The country seems stable, peaceful and prosperous. I am attracted to Africa much because it, just as when I was in Australia, surely sounds and looks pretty different than Europe. And if I would dare to go to Africa (not Egypt again!), I probably would pick Botswana based upon the criteras I listed above. The risk of the country plunging into a chaos similar to that in Congo or Rwanda seems small. I would like to see the Okvango-delta and migrating herds of zebras in the Kasane-region. Botswana seems to have a rich fauna. That alone can be inspiring.


Land / Country: Israel

Varför/ Why:

När man studerar både historia och religion på universitetsnivå är det ofrånkomligt att man stöter på området där Israel ligger. Sedan jag såg filmen Ivanhoe från 1982 har jag fascinerats av samspelet judendom, kristendom och islam. Hela Mellanöstern är intressant som region men det är så förfärligt instabilt att det inte känns lönt. Däremot finns det EN demokrati, Israel, dit jag skulle våga ta mig till utan att känna mig rädd för att bli kidnappad, trakasserad eller halshuggen. Som historiker skulle det vara en guldgruva att beskåda artefakter och föremål från riktigt gammal historia. Platser som jag verkligen skulle vilja besöka är Yad Vashem, Gallilén, Cesarea, Masada och Jerusalem. Inte att förglömma, pärlan Tel Aviv!!! Jag skulle kunna tänka mig Tel Aviv som bas och göra utflykter därifrån. I den staden finns mängder av bohemiska konstnärer och museum. Loppisen i Jaffa verkar som gjord för mig med. I allra bästa fall skulle jag äntligen få se bandet Orphaned Land uppträda... innan de lägger av.

When you study history and religion at a University level you cannot escape the area where Israel lies. Ever since I saw the movie "Ivanhoe" from 1982 I have been fascinated by the interaction between Judaism, Christianity and Islam. The entire Middle-East is interesting as a region but it is so horribly instable that it doesn't feel worth the effort. But there is ONE democracy, Israel, where I would dare to go without feeling scared of being kidnapped, harrassed or beheaded. As a historian it would be a goldmine to behold artifacts and objects from very old history. Places I would really like to go to are Yad Vashem, Gallelei, Cesarea, Masada and Jerusalem. Not to forget the gem Tel Aviv!!! I would consider Tel Aviv as a base and from there go on excursions. In that city there are many bohemian artists and museums. The Jaffa Flea Market seems like cookie-cut for me. In the best of worlds I would have the opportunity to see the band Orphaned Land perform... before they disband.


Land / Country: Island / Iceland.

Varför/ Why:

Detta är det ett av två nordiska länder som jag inte har besökt än (det andra är Grönland). Jag har en dröm om att ta färjan med bolaget Smyril Line från danska Esbjerg med ett par dagars stopp på Färöarna innan färden går vidare. Tanken på att se Island torna upp sig ur havet ju närmare båten kommer är en häftig tanke. Väl på plats är ju Reykjavík den givna platsen för att utforska folksjälen. Hallgrimskirkja, Nationalmuséet, guidade stadsturer och annat. Utanför huvudstaden vill jag gärna besöka Tingvalla (världens äldsta parlament grundades här år 930) och "vikingareservatet" vid Stöng. Det väldiga vattenfallet Gudafoss vore också imponerande. För att inte glömma norra Island tror jag att Aukreyri vore fint att besöka. Därifrån skulle jag nog göra små dagsutflykter, till exempel lavalandskapet Dimmu Borgir, nära sjön Mývatn. Sedan vore det intressant, så klart, att se hur mycket isländska jag kommer ihåg, eller ens förstår längre. Annars får man gå över till danska, sedan engelska.

This is one of two Nordic countries which I have yet to visit (the other one is Greenland). I have a dream of taking the ferry with Smyril Line from Denmark's Esbjerg with a short stop on the Faroe Islands before travelling on. The thought of watching Iceland emerging from the sea the closer the boat comes to their coast-line, is a thrilling thought. While on site Reykjavík is the given spot to explore the Icelandic soul. Hallgrimskirkja, The National Museum, guided city walks and other things. Outside the capital I would like to visit Thingvellir (the world's oldest parliment was founded here around 930 B.C.) and also the "viking reserve" at Stöng. The huge waterfall Gudafoss would also be impressive. Not to forget the north of Iceland I believe Aukreyri would be a nice town to visit. From there I would probably do day-tours, for example the lava-landscape Dimmu Borgir close to the lake Mývatn. Then it would be interesting of course, to see how much Icelandic I remember, or even understand anymore. In other case I can switch to Danish, then English.Land / Country: Nya Zeeland / New Zealand.

Varför/ Why:

Det går inte att komma runt det, vad som har gjort Nya Zeeland känt för omvärlden är att Peter Jacksons filmatisering av "Sagan om ringen" spelades in i landet. Som den filmnörd jag är hade jag hoppat på Red Carpet Travels och deras fjorton dagar långa turné genom alla filmplatser. Sedan har landet en spännande maori kultur som jag skulle vilja utforska (Reingaudden har lämningar efter det antika Kauri-riket), en underbart hisnande natur som påminner om Norge men ändå egen och ett behagligt klimat. Till skillnad från grannen Australien så kan man utforska naturen utan att bli ihjälbiten eller uppäten också. Inga farliga djur. Det verkar vara ett litet land, men med mycket att upptäcka. Sedan har jag hört att människorna är väldigt vänliga.

There is no way around it, what has made New Zealand known to the world is Peter Jackson's adaptation of "Lord Of The Rings", which was recorded in the country. As the movie buff I am I would have jumped the Red Carpet Travels and their fourteen day long tour through all the movie locations. Then the country has an exciting Maori culture that I would like to explore (The Reinga Cape has remnants from the ancient Kauri Kingdom), a stunning sceney reminding of Norway but still its own and a pleasant climate. Opposed to their neighbour Australia you can also explore nature without the fear of being bitten to death och eaten. No dangerous animals. It seems to be a small country, but a lot to explore. Then I have also heard that people are really nice.Detta var min lista på:

  • Länder som känns säkra att besöka. 
  • Länder som har platser som intresserar mig. 
  • Länder där jag känner att det kan bli ett utbyte av idéer mellan de som bor där och den jag är. 
Också en kombination av alla tre punkter. Om världen hade sett annorlunda ut hade jag gärna inkluderat Ryssland, Jordanien, Mexico, Iran och Etiopien på listan, av olika anledningar.

This was my list of:

  • Countries that feel safe to visit.
  • Countries that have places that interest me.
  • Countries where I feel there might be an exchange of ideas between those who live there and myself.
Also a combination of all three points. If the world would have looked a bit different I would gladly have included Russia, Jordan, Mexico, Iran and Ethiopia on the list, for different reasons.
söndag 21 maj 2017

Ner med ridån. / Curtain.

Ensemblen för Molières "Adelsman & Borgare".
 / The ensemble for Molière's "The Burgeois Gentleman".
2017


Idag spelade vi för fulla hus, den sista föreställningen med pjäsen "Adelsman & borgare". Det är alltid samma visa, alla blir den bästa de kan vara - framför sånger och danser exemplariskt. Och precis DÅ är det dags att packa ihop och sluta spela föreställningen.

Men det här var en kul resa i teaterns värld. Nu får vi se vad som väntar längre fram.


English:

Today we played for a sold out house, the last show with the play "The Burgeois Gentleman". It is always the same, everyone becomes the best they can be - perform songs or dances examplary. And exactly THEN it is time to pack it up and stop giving the show.

But this was a fun journey in the world of theatre. Now let's see what awaits further ahead.
fredag 19 maj 2017

Skapa en nordisk/keltisk knut. / Create a Nordic/Celtic knot.
Jag vill skapa många fler videos. Så är det. Jag har en mängd idéer och teman inom konst som jag skulle vilja visa upp (inte bara underliga videos om språk, helt ärligt, jag kanske måste gör om dem.). Strax innan julen 2016 skapade jag fyra delar om hur man skapar en nordisk/keltisk knut. Tanken var att egentligen redigera dem till en film och även få textning på den. Jag fick inte ihop det. Inte tillräckligt teknisk tror jag.

Men efter lite fipplande med moviemaker så lyckades jag få bättre ordning på den. Så nu kan den visas utan skam för omvärlden. Jag känner att jag precis har kommit igång med dessa knutar. Med lite mer tid på händerna kommer det nog en ny video om det senare.


English:


I want to create a whole lot more videos. I have many ideas and themes within art which I would like to present (not just weird language-videos, honestly, I might need to re-shoot those). Just before Christmas of 2016 I created a four part video in how to create a Nordic/Celtic knot. The thought then was to edit them into just one video and also place subtitles. I couldn't make it work. Not technical enough I presume.

But after some flipping around with moviemaker I got things into place. So now it can be shown without shame to the world. I feel I have only just begun with these knots. With a little more time on my hands I am sure another video will surface in the future.

torsdag 18 maj 2017

Utsålt. / Sold out.

Precis innan smink. / Just before make-up. 

Välutrustad verkstad. / Well-equipped workshop

Nu är två föreställningar till ända. Ikväll är det en till och sedan är det bara två kvar. När premiären väl har varit brukar det gå rätt så fort och datumen blixtrar förbi. Efter en sådan här process är över så brukar det alltid infinna sig ett tomrum efter ett tag. Jag är redo för det och njuter av här och nu istället.

Vi är en väldigt talangfull ensemble. Eleverna på Kulturskolan ger verkligen järnet när det verkligen gäller och alla talanger samverkar för att få den här pjäsen att leva. Hittills har det i stort varit slutsålt för "Borgare & Adelsman" och det i sig är ett gott betyg. Jag hoppar gärna på fler produktioner ifall jag får och kan. Många som var med nu var också med på "En Midsommarnattsdröm" från förra året. Man lär ju känna en del till slut. Sådant är lite kul.


Svärd. /Sword.

Glada teaterkollegor. / Happy theatre collegues.

Premiären den 14 maj var rätt emotionellt kaos för min del. Jag ville att allt skulle sitta så perfekt som möjligt i gång, agerande och text. Det var nog därför som jag tappade en hel del av det jag trodde jag kunde så bra. Men det gick bättre och bättre efter varje ny föreställning. Det är ju så att man blir varm i kläderna, om man säger så. Under den allra sista föreställningen nu på söndag kanske det är helt fulländat?


Det är mycket som ska fixas utanför själva pjäsen. 
/ There are a lot of things to be done outside the actual play.

Förstklassig repetition. / First class rehearsals.


Så då är det alltså bara den 20 och 21 maj som ni har kvar att se denna komedi av Molière. Om vi inte ses då så kanske vi ses någon annan gång, i rampljuset...English:Att sy knappar. Tack för åren på Build-A-Bear Workshop.
 / To sew buttons. Thanks for the years at Build-A-Bear Workshop.

Nu ska vi hitta 4 likadana knappar. Hmm....
/ Now we shall find 4 similar buttons. Hmm...

Annorlunda trofé. / Different trophy.

Now two shows are behind us. Tonight is another and after that there are only two more left. Once the premiere has passed things move rather fast and the dates flash past you. After such a process is over there is always a sense of void for a while. I am ready for that and enjoy the here and now. 

We are a very talented ensemlbe. The students from the Culture School really puts on an effort when it really comes down to it and all talents work together to bring this play to life. So far it has been sold out for "The Burgeois Gentleman" which in itself is a good sign. I will gladly jump the bandwagon if there are future productions if I am allowed and have the time.  Many who acted in "A Midsummernight's Dream" are in this show too. You get to know people a little bit. That is fun.


Ljud och ljus. / Sound and light.

Fy så högt. / Darn me that's high.

The premiere on May 14th was a bit of an emotional chaos for me. I wanted for things to be top notch in my walk, in my acting and rememebering the script. That was probably what made me lose some of it, of that which I thought I knew so well. But it became better after each show. You get comfortable, in other words. During the last show on Sunday perhaps it is totally set to perfection? Rollen som Dorante. Påminnner mer som en medlem i Royal Flush.
/ In the role of Dorante. Reminds more of a member of Royal Flush.

Lönen. / The wage. 

So there are only two days left, on May 20th and 21st, to see this comedy by Molière. If we don't meet then, so perhaps some other time, in the spotlight...

onsdag 17 maj 2017

Tillbaka till urtiden. / Back to the prehistoric age.

Vår son är inne i en väldigt lång dinosaurie-fas just nu. Dinosaurer överallt. Han har faktiskt tillägnat sig rätt mycket fakta om dem och håller ibland små funderingsföredrag om dinosaurier. Vilka som åt växter och vilka som inte gjorde det. För en tid sedan fick vi se en annons om turnerande dinosaurier. Det lät intressant. Tyvärr missade vi deras stopp i Landskrona men tog oss istället till Lund.
Det som mötte oss var ett enormt tält. Inuti hade de arrangerat dinosaurier i olika stationer. Det var robotanimerade pjäser, animatronik. Samma teknik som användes i Jurrasic Park filmerna. Hela tiden vrålade och väste det i tältet. Lite för högt tyckte jag. Barn kunde behöva hörselkåpor. Tricket var att inte gå så nära högtalarna. Vid varje dinosaurie fanns en faktaruta på svenska. Spännande läsning. 

Snygga ljud och ljuseffekter. Det var lite interaktivt med. På ett ställe kunde barn få gräva fram dinosaurieben i sanden. Väldigt uppskattat. En annan höjdpunkt var en informationsfilm om dinosaurier, med animerade segment. Rätt så actionpackad faktiskt. 
Vi var väldigt nöjda. Mycket snyggt arrangerat. Men väldigt högljutt. Det jag saknade var någon form av tyst sektion. Gärna med en guide som kunde berätta och förklara lite om dinosaurietiden. Kanske svara på barnens frågor. Som en Andy Day i full mundering? Om ni har chansen så titta gärna på utställningen.

English:

Coming soon...lördag 13 maj 2017

Att skapa en adelsman. / To create a nobleman.I torsdags var det genrep. För första gången hade vi spel med smink på (helt nödvändigt i teatersammanhang). När smink och peruk kommer på blir det så mycket lättare att bli den personen. Det är inte första gången jag har haft liknande sminkning, men det var väldans massa år sedan. I detta så är det mer av allt. Supergrön ögonskugga och vitare smink än någonsin förut. Det är Molière, så allt blir mer, mer av allt. Vräkigt. Själv tyckte jag att jag liknade en operastjärna. Rickard Söderberg, någon?

Idag hade en annan Molièrepjäs premiär på Kulturskolan; "Don Juan". Gå och se den! Det ska jag försöka göra. Så, söndagen den 14/5 är det dunderpremiär för "Adelsman & Borgare". Då blir det också andra kläder och pinaler. Detta är bara ett smakprov!

J'espère te voir là-bas...

onsdag 10 maj 2017

Landksrona konsthall - del 2. / Landskrona art hall - part 2.
Idag var det äntligen dags att besöka konsthallen. Det är fritt inträde så det är bara bensinpengar som går när vi tar oss ner till centrum. Äldsta dottern är inne på sjukhus igen för operation. Igår röntgades hon och idag onsdag blir det operation. Tur nog är frun med där i Lund. Det blir lätt splittrat när det blir så här, inte minst märks det att det inte finns någon släkt i närheten som kan hjälpa till. Tursamt nog känner vi en supermamma som hjälpte till så jag kunde närvara på repetitionen igår. Dessvärre var jag nog inte helt "där" när vi körde igenom scenerna, med andra ord var jag rätt kass.

Själv får jag ta hand om de andra två i flera dagar till, som det verkar.  Varför då inte utsätta dem för kultur?

En sådan här kall dag i maj då temperaturen sjunker till sju plusgrader vill man gärna inte vara ute. Att få strosa runt i en öppen och ljus konsthall är inget dåligt alternativ då. Det är rätt fantastiskt för en småstad. Inom ett rätt litet område har man tillgång till ett museum, en konsthall och ett slott. Allt på ett gångavstånd ifrån varandra. Både museet och slottet har vi varit till rätt ofta. Men konsthallen, ja, den kanske jag har varit till bara en gång tidigare på de nio år vi har bott här.


Det som var speciellt med den här utställningen var att det är konstnärer som bor här i staden som fick ställa ut. Inga stora "dragplåster" (ännu), utan helt vanliga människor i olika åldrar som finner en stor glädje i att skapa. Och vilka verk sedan! Många realistiska verk av stadsdelar, landskap och annat. Men också riktigt fantasifulla grejer som sätter igång fantasin på högvarv. Det hade sina utmaningar att ha med två barn under 6 år. Men jag fick en inblick och utställningen är kvar till den 21 maj. Så jag kanske tar mig dit själv senare.

English:Today was finally the time to visit the Art Hall. The entry is free so it is only petrol-money going up in smoke to get us down town The oldest daughter is back at the hospital once more for yet another surgery. She was x-rayed yesterday and today Wednesday we believe she will undergo surgery. Lucky my wife is there. It becomes very easily fractured when these sort of things happen. Not least it is noticeable you don't have family close by to give a helping hand. Lucky us we know of a Super-mom of sorts, that gave us some help so I could be at the theatre yesterday. Unfortunately I wasn't "all there" when we went through the scenes, in other words I was rubbish.

So I am left taking care of the two little ones in several days more, it seems. Why don't expose them to cultural things?

Such a day as today, a cold day in May when the temperature sinks to about seven degrees you really don't want to spend time outside. To wander about in an open and bright art hall is not a bad option then. It is pretty amazing for a small town. Within a rather small vicinity you have access to a museum, an art hall and a castle. Everything within walking distance. We have been making frequent visits to both the museum and castle. But the art hall, perhaps one time during the full nine years we have been living here.


What is special with this exhibiton is that it's made up by artists living here. No big names (yet), but regular folks in different ages who find a great joy in creating. And what works they made! Many realistic works of city areas, landscape and other things. But also really odd things in the realm of human imagination that makes your mind racing. It wasn't without challenge to bring two kids under the age of six. But I got a glimps of the exhibition and it is still there until May 21st. So I just might go there by myself later.